IMPERIAL TRADE SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 13773270
Data publicării în BPI: 19 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 22.12.2014

1. Date privind dosarul: Numar dosar 22322/3/2014, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, Termen pentru continuarea procedurii 26.03.2015.

2.Arhiva/registratura instantei: Bd. Unirii, nr.37, sector 3, Bucuresti; luni – vineri 9,30-14,00.

3.Debitor: IMPERIAL TRADE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 4, Sos. Berceni Nr. 104E, inregistrata la ORCTB sub nr. J40/2846/2001, CUI 13773270.

4. Administrator special: Nu este desemnat.

5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa Sames Iuliana numar de înregistrare RFO I – 2529, cu sediul in Bucuresti, str. Theodor Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, ap. 29, sector 3, tel. 0722.715.362, fax.021.326.64.05, mail: [email protected], în calitate de lichidator judiciar al debitorului IMPERIAL TRADE S.R.L., în temeiul art. 145 (1), raportat la art. 71 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedura insolventei, notifica:

6. Prin sentinta civila nr. 9388 din 06.11.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 22322/3/2014, instanta a dispus, in temeiul art. 38, alin. 2, lit. d din Legea nr. 85/2014, deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului IMPERIAL TRADE S.R.L.. Instanta a constatat că debitorul este dizolvat de drept si in temeiul art. 145 alin. 2 din lege a ridicat dreptul de administrare al debitorului.

În conformitate cu art. 74 din Legea nr. 85/2014, in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele si informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1).

6.1. Creditorii debitorului trebuie sa procedeze la înscrierea la masa credala a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare:

6.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creantei: Termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este 22.12.2014.
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolventei, nedepunerea cererii de admitere a creantei pâna la termenul mentionat atrage decaderea din drepturi privind creanta/creantele pe care creditorii le detin împotriva debitorului.

6.1.2. Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii:
Termenul limita pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 05.01.2015.
Termenul pentru definitivarea tabelului definitiv al creanţelor 30.01.2015.

7. Adunarea creditorilor:
Se notifica faptul ca prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Cabinetului Individual de Insolventa Sames Iuliana din Bucuresti, str. Theodor Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, ap. 29, parter, sector 3, la data de 12.01.2015, orele 1200, având pe ordinea de zi urmatoarele:
– prezentarea situatiei debitorului,
– stabilirea comitetului creditorilor,
– confirmarea lichidatorului judiciar.

8. Comitetul creditorilor: Nu a fost desemnat.

9. Intrarea în faliment prin procedura simplificată se notifica Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea mentiunii.

Informatii suplimentare:

1) În vederea înscrierii la masa credala este necesar sa se completeze si sa se transmita la tribunal „Cererea de înscriere a creantei în tabelul preliminar” cu respectarea dispozitiilor art. 104 din Legea privind procedura insolventei.

2) Cererea de înscriere a creantei în tabelul preliminar va fi însotita de documentele justificative ale creantei si actele care atesta constituirea de garantii, în copii certificate. Cererea va fi insotita de plata taxei judiciare de timbru de 200 lei.

3) Cererea de înscriere a creantei si documentele care o însotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a ramâne la dosar, cu mentiunea ca exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat in mod direct acestuia, prin posta.

4) Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Restrictii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau a bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata