INSPIRATII SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18602807
Data emiterii: –
Data publicării în BPI: 14.05.2010

Dosar nr. 796/89/2010, Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă. Judecător – sindic Vasile Agafiţei. Arhiva/ registratura instanţei: mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.54, tel.0235/311582, program 830 – 1300.
Debitor SC Inspiraţii SRL cu sediul social în mun. Bîrlad, str. Nicolae Iorga, nr.5, bl. I 1-2, sc.A, et.4, ap.14, jud. Vaslui, înregistrată la ORC sub nr.J37/242/2007, CUI RO18602807.
Lichidator judiciar: Codmar Insolvency IPURL, CUI RO 21377578, cu sediul social în mun. Bacău, str. Mihai Viteazu nr.1, jud. Bacău, RSP 0311/2007, Tel.0742691057, 0720544123, fax.0234/515152, administrator unic Olaru Dumitru. Subscrisa Codmar Insolvency IPURL Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Inspiratii SRL conform încheierii civile nr.20/F/06.04.2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul 796/89/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2006, coroborate cu art.1, alin.2 lit.”c ” pct.1,3 şi art.31,33 şi art.34 din acelaşi act normativ, notifică:
Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Inspiraţii SRL, prin încheierea civilă nr.20/F, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul 796/89/2010. Debitorul SC Inspiraţii SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.1 din Legea nr.85/2006. Creditorii debitorului SC Inspiraţii SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de creanţă la 06.05.2010. În temeiul art.76 alin.1 din Legea nr.85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o definiţi împotriva debitorului. Termenul pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 21.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 07.06.2010. Stabileşte data primei adunări a creditorilor la data de 26.05.2010, ora 12.00 la sediul Tribunalului Vaslui, şi convoacă creditorii debitorului.
Notă: Cererea de înscriere creanţă împreună cu taxa judiciară de timbru de 120 lei şi timbru judiciar de 0,5 lei se depun la sediul instanţei iar un exemplar va fi comunicat la sediul lichidatorului judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata