INSTALATII GRUP SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 5570738
Data emiterii: 19.04.2010
Data publicării în BPI: 30.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 5300/99/2009 (nr. vechi 398/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător-sindic Artenie Dan.
2.Arhiva/registratura instanţei: str.N.Gane, nr.20A, Iaşi, tel.0232/215160, programul arhivei/registraturii instanţei: 9-14. 3.1.Debitor: SC Instalaţii Grup SRL, CIF 5570738, cu sediul social în sat şi com. Valea Lupului, jud. Iaşi, nr. de ordine în registrul comerţului J22/1071/1994.
3.2.Administrator special: Nu este numit.
4.Administratori judiciari: Capital Insol SPRL, Filiala Iaşi, CIF RO26378612, cu sediul în str. Păcurari 123, bl.602, parter, jud. Iaşi, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0420, tel.0232/411277, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Săpunaru Liviu Cristian, nr. matricol 1C2823, şi Compania Experţilor Lichidatori IPURL, CIF RO20692372, cu sediul social în str. A.Vlaicu, nr.75, jud. Iaşi, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 198, tel./fax: 0232/264821, e-mail: iasi_cel@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Michichiuc Neculai.
5.Subscrisele: Capital Insol SPRL, Filiala Iaşi şi Compania Experţilor Lichidatori IPURL, în calitate de administratori judiciari ai debitorului SC Instalaţii Grup SRL, conform Sentinţei comerciale nr.339/S/25.03.2010, pronunţată de Tribunal Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 5300/99/2009 (nr.vechi 398/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
6.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Instalaţii Grup SRL, prin Sentinţa comercială nr.339/S/25.03.2010, pronunţată de Tribunal Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 5300/99/2009 (nr.vechi 398/2009).
6.1.Debitorul SC Instalaţii Grup SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitorului SC Instalaţii Grup SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitorului este 25.05.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturile privind reanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului; termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 25.06.2010; termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 23.08.2010; termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor şi definitivarea acestuia este 02.09.2010; se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi Judecător-sindic, din mun. Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, jud. Iaşi, la data de 10.09.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: definitivarea desemnării administratorilor judiciari şi stabilirea remuneraţiei acestora, desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în trei exemplare, două pentru a fi comunicate administratorilor judiciari şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorii judiciari poate fi comunicat în mod direct acestora, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata