INSTAN STIL SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 17733367
Data publicării în BPI: 07 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 17.12.2014

1. Date privind dosarul: 37351/3/2014; Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă; Judecător sindic: Sorinel Vasile

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresă: Bucuresti, bd. Unirii, nr. 37, sect. 3; Tel.: 021/312.56.47; Program: 09: 30-14: 00

3. Debitor: SC Instan Stil Srl; Cif: 17733367; Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J40/11430/2005; Sediu: Bucuresti, Str. Aleea Barsanesti, Nr. 1, Bl. 150, Sc. 1, Etj. 6, Ap. 27 Sector 6

4. Administrator judiciar: Coreli Ipurl; Cif: Ro20853312; Rfo Ii 0133/2006; Sediu: Str. Dâmboviţa, Nr. 13, Bl. 46, Ap. 1, Craiova, Jud. Dolj; Tel.: 0351414261; Fax.: 0351414262; E-mail.: [email protected]; Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Bălan Sergiu

5. Subscrisa Coreli IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Instan Stil SRL conform încheiere 03.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 37351/3/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin. (1) si urm. din Legea 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67 alin. (1) sau, după caz, art. 74 si art. 67 alin. (2) din acelasi act normativ Notifică

6. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Instan Stil SRL prin încheiere 03.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 37351/3/2014.

7. Debitorul SC Instan Stil SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea 85/2014.

7.1. Creditorii pot depune opoziţii la sentinţa de deschidere în termen de 10 zile de la publicarea notificării. Termenul de soluţionare a opoziţiilor este 19.11.2014.

8. Creditorii debitorului SC Instan Stil SRL pot depune cerere de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

8.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei este 17.12.2014.

8.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 09.01.2015. Termenul de depunere a contestaţiilor la creanţe este de 5 zile de la publicarea tabelului preliminar în BPI.

8.3. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 05.02.2015.

8.4. Termenul limită pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 05.02.2015.

9. Adunarea creditorilor va avea loc la data de 10.02.2015 ora 12: 00 la sediul administratorului judiciar având pe ordinea de zi: prezentarea situaţiei debitorului, desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea numirii si stabilirea onorariului administratorului judiciar. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata