INTERCONT MUSIC SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment prin procedura generală

CUI: 1592520
Data publicării în BPI: 24 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:03.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar nr. 22929/3/2013, Tribunal Bucuresti Secţia a VII – a Civila, Judecător sindic: NASTASIE NICOLETA MIRELA

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, Bucuresti, Cod Postal 030823, programul arhivei/registraturii instanţei: Luni – Vineri 09.30 – 14.00

3.Debitor: SC INTERCONT MUSIC SRL Cod de identificare fiscală: 1592520 Domiciliul/sediul social: Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr. 111 A, Corp A, Parter, Birou 14, sector 2 Număr de ordine în registrul comerţului: J40/1746/1991

4.Creditor: Listă anexă:

5.Lichidator judiciar: RIAL IPURL, Cod de identificare fiscală: 21448458Domiciliul/sediul social: str. Voronet, nr. 16, Bl. A15, sc.1, Parter, ap. 1, sector 3, Bucuresti, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II – 0349 Tel/Fax: 021. 320.84.77 Mobil: 0721.211.761 E-mail: [email protected], Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Alina Rudareanu

6.Subscrisa RIAL IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC INTERCONT MUSIC SRL, conform sentintei civile nr. 7375 din data de 18.09.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 22929/3/2013, în temeiul art. 108, din Legea privind procedura insolvenţei, notifică

7. Intrarea debitorului în procedura de faliment prin procedura generala având în vedere că: – debitorul desi si-a declarat intenţia de reorganizare nu a depus un plan;

7.1. Debitorul SC INTERCONT MUSIC SRL, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la data notificarii deschiderii procedurii falimentului să predea gestiunea societatii catre lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunilor effectuate pana la deschiderea procedurii.

7.1.1. In temeiul art. 107, alin. (2) din Legea privind procedura insolvenţei ridica dreptul de administrare al debitorului.

7.1.2. In temeiul art. 113 din Legea privind procedura insolvenţei dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului.

7.2. Creditorii debitorului SC INTERCONT MUSIC SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 03/11/2014.

În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor nascute în timpul procedurii, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 29/11/2014.

7.2.3. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar de creanţe este 07/12/2014.

7.2.4. Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 23/12/2014.

8.Deschiderea procedurii de faliment prin procedura generala se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, pentru efectuarea menţiunii si publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65, alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei si de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata