INTERVENTII FEROVIARE SA – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 14913614
Data publicării în BPI: 21 octombrie 2014

Termen de înscriere la masa credală: 22.10.2014

1. Date privind dosarul: nr. dos. 19994/3/2014, Tribunalul Bucureşti, Sectia VII-a Civilă.

2. Debitor: INTERVENTII FEROVIARE SA, CIF 14913614, Sediul: P-ta Gării de Nord, nr. 1-3 ,Sectorul 1,Bucureşti, Nr de ordine în Reg. Com. J40/9614/2002.

3. Administrator judiciar: BFJ CONSULTING GROUP SPRL prin BALESCU FLORIN, CIF 20606800, sediul social: str. Negoiu, nr. 8, bl. D14, ap.30, sector 3, nr inreg. U.N.P.I.R: RFO II – 0042 tel./fax 0317100925, 0314092490, e-mail: office@bfj.ro.

4. Subscrisa/Subsemnatul(a): BFJ CONSULTING GROUP SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului INTERVENTII FEROVIARE SA, conform Sentinta civila nr. 7006/10.09.2914 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Sectia VII-a Civila, în dosarul 19994/3/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea 85/2006, coroborate cu art. 32 alin. (1) şi art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 şi art. 28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

5. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului INTERVENTII FEROVIARE SA, conform incheierea din data 25.06.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia VII Civilă, în dosarul 19994/3/2014.

5.1. Debitorul INTERVENTII FEROVIARE SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

5.2. Creditorii debitorului INTERVENTII FEROVIARE SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

5.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 22.10.2014

În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

5.2.2. Alte termene stabilite prin Încheierea de ședință din 22.09.2014 :
Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 06.11.2014.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 21.11.2014 .

6. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Reg. Com. de pe lângă tribunalul Bucureşti pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei, Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de un timbru judiciar.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata