ISDN MAX IMPEX SRL (fosta DUNDEE UNITED SRL) – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 16854476
Data publicării în BPI: 30 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 22.12.2014

În temeiul art. 33 alin. 6 din Legea nr.85/2006, vă notificăm deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC Dundee United SRL, actual SC ISDN Max Impex SRL, CUI 16854476, nr.înregistrare O.N.R.C. J22/2231/2004, cu sediul în Municipiul Iasi, b-dul Tudor Vladimirescu, nr.44, et.2, ap.12, jud. Iasi, prin Sentinţa civilă NR.1655/S/08.10.2014 pronunţată de Tribunalul Iasi, Secţia Comercială si de Contencios Administrativ – Judecătorsindic.

Prin aceeasi sentinţă s-a dispus si numirea provizorie în calitate de administrator judiciar a C.I.I. Cristian Anca Liana, cu sediul social în municipiul Iasi, str. Aleea Valea Adâncă, nr.32, jud. Iasi, număr de ordine în tabloul U.N.P.I.R. 1B2328.

Pe această cale, vă facem cunoscute următoarele:

Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor este 22.12.2014;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 09.01.2015;
Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor este de 5 zile de la data publicării lui, în Buletinul Procedurilor în Insolvenţă;
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii este 18.03.2015, ora 900 si pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.03.2015;
Fixează data primei sedinţe a Adunării Creditorilor în ziua de 26.01.2015 ora 1200, la sediul secundar al administratorului judiciar din Iasi, str. Calea Chişinăului, nr.27 (clădirea Icit Fibresin), etaj 3, birou nr.7, judeţul Iasi.

Vă rugăm să vă înregistraţi cererea de creanţă (în măsura în care aveţi o creanţă certă, lichidă si exigibilă faţă de averea debitoarei) în 2 exemplare până la data de 22.12.2014. Declaraţia de creanţă trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de art. 65 din Legea 85/2006; astfel cererea trebuie să cuprindă: denumirea firmei (instituţiei), sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum si menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei si ale actelor de constituire de garanţii.

Depunerea declaraţiilor de creanţă se va face astfel: a) Un exemplar la dosarul cauzei (dosar nr.6086/99/2013) aflat la Tribunalul Iasi, Secţia Comercială si de Contencios Administrativ-Judecător-sindic, str. Elena Doamna, nr.1A, însoţit de taxa judiciară de timbru în valoare de 200 lei, conform O.U.G. 80/2013; b) Un exemplar la sediul administratorului judiciar din str. Aleea Valea Adâncă nr.32, Mun. Iasi, Jud. Iasi, însoţit de dovada achitării taxei de timbru de 200 lei (copie xerox).

Vă atragem atenţia că, în eventualitatea în care se depăseste termenul fixat pentru declararea creanţelor, veţi fi decăzut din drepturile prevăzute de dispoziţiile art. 76 alin. 1 din Legea 85/2006.

De asemenea, vă comunicăm că, potrivit art. 36 din Legea 85/2006, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata