IUMCO IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment

CUI: 10693400
Data publicării în BPI: 06 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 03.12.2014

1. Date privind dosarul: 260/63/2009,Tribunalul Dolj, Secţia Civilă, Judecător sindic: Liliana Dragomir.

2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Dolj, str. Brestei, nr.129, Craiova, Jud. Dolj

3.1. Debitor: SC Iumco Impex SRL cu sediul social în Craiova, str. Miron Costin, nr. 2, jud. Dolj, cod de identificare fiscală 10693400, număr de ordine în registrul comerţului J16/625/1998.

3.2. Administrator special: Bogdan Cornel – Silviu cu domiciliul în Craiova, str. Miron Costin, nr. 2, jud. Dolj.

4. Creditori: listă anexă.

5. Lichidator judiciar: AMT Servicii Insolvenţă SPRL cu sediul în Craiova, str. Calea Unirii, nr. 30, judeţul Dolj, Rsp 0019, tel./fax 0251/415.330, reprezentată de Tudor Constantin.

6. Subscrisa AMT Servicii Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Iumco Impex SRL, conform sentinţei nr. 1461/22.10.2014, pe rolul Tribunalului Dolj, secţia Civilă, în dosarul nr. 260/63/2009, în temeiul art. 108 alin (1) si art. 109 alin (1)si (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.1. în temeiul art.107 al 1 lit. C din Legea privind procedura insolvenţei, dispune începerea procedurii falimentului debitoarei SC Iumco Impex SRL;

7.1.1. Termenul pentru depunerea cererilor de creanţe născute în cursul procedurii la 03.12.2014. Termenul limită verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afisarea, comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 10.12.2014. Termenul solutionarea eventualelor contestaţii la creanţele născute în cursul procedurii si întocmirea tabelului definitiv consolidat la 21.01.2015.

Informaţii suplimentare:

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar. Se comunica către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru a efectuarea din oficiu a menţiunilor si pentru publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata