JUR CRIS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17299463
Data emiterii: 28.05.2010
Data publicării în BPI: 31.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 3681/40/2009, Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Judecător sindic Axinte Lăcrămioara.
2.Arhiva instanţei: str. Maxim Gorki, nr.8, loc. Botoşani, jud. Botoşani, tel. 0231/511739, programul arhivei instanţei 9-13. 3.1.Debitor: SC Jur Cris SRL, CIF 17299463, sediul: Bd. Mihai Eminescu, bl.J22, sc.A, et.4, ap.18 jud. Botoşani, nr. de ordine în registrul comerţului J07/154/2005.
4.Creditori:
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr.5, Botoşani;
Primăria Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr.1, Botoşani;
ITM Botoşani, Calea Naţională, nr.83A bis Botoşani.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Bordianu Liliana, atestat 1B0223/2007, CIF 25877096; sediul social: str. Griviţa, nr.1, bl.14D, sc.D, ap.24 Botoşani; sediul ales pentru corespondenţă: str. Aprodu Purice, nr.5, Botoşani, tel./fax 0231/514228; 0744/533.310, e-mail: bordianuliliana@gmail.com.
6.Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Bordianu Liliana, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Jur Cris SRL Botoşani, conform sentinţei comerciale nr. 258 din data de 01.04.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 3681/40/2009, în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7. Deschiderea procedurii de faliment din perioada de observaţie împotriva debitorului SC Jur Cris SRL Botoşani, prin sentinţa comercială nr. 258 din data de 01.04.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 3681/40/2009.
7.1.Debitorul SC Jur Cris SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Jur Cris SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior şi până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii este 03.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 06.06.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor născute în cursul procedurii este 09.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 10.06.2010.
Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani, pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,50 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata