KAISER C & L SRL – notificarea deschiderii procedurii simplificate a insolvenţei

CUI: 15888810
Data publicării în BPI: 23 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 03.12.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1640/85 Anul 2014 Tribunal Sibiu Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal Judecător sindic: Daniela Mărioara Barbu

2.Arhiva/registratura instanţei: Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr 30

3.1. Debitor: SC Kaiser C&L SRL Cod de identificare fiscală 15888810 sediul social: Cisnădie, str. Stejarului bl. 15, sc. B, et. 1, ap. 27, jud. Sibiu. Număr de ordine în registrul comerţului J32/1445/2003

4.Creditor:

5.Lichidator: Zeres Elena-Anca Cod de identificare fiscală: 29428600 Domiciliul/sediul social: Sibiu, str. Axente Sever, nr. 7 Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO I-2874 Tel/Fax: 0269/253444 E-mail: anca.zeres@yahoo.com

6. Subsemnata: Zeres Elena Anca, în calitate de lichidator al debitorului SC Kaiser C&L SRL, conform sentinţei nr. 913/C/2014 din data de 01.10.2014 pronunţată de Tribunalul Sibiu, secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 1640/85/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 si art. 28, alin.(2) din acelasi act normativ notifică

7. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Kaiser C&L SRL prin sentinţa nr. 913/C/2014 din data de 01.10.2014 pronunţată de Tribunalul Sibiu, secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 1640/85/2014.

7.1. Debitorul SC Kaiser C&L SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Kaiser C&L SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 03.12.2014.

În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor,întocmirea,afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 17.12.2014.

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar de creanţe este de 5 zile de la publicarea acestuia în BPI.

Termenul limită pentru soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar de creanţe este 14.01.2015.

Termenul limită pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 14.01.2015.

8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în data de 07.01.2015.

9. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu/ registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor si fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului si unul pentru a rămâne la dosar, cumenţiunea că exemplarul pentru lichidator poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata