KRISTO SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 16624809
Data emiterii: 29.03.2010
Data publicării în BPI: 15.04.2010

1.Număr dosar: 6895/110/2009, Tribunal: Bacău, Judecător – sindic Cornelia Dănăilă.
2.Arhiva/registratura instanţei: Mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău, număr de telefon: 0234/514419.
3.1.Debitor: SC Kristo SRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Decebal, nr.5, bl.5, sc.A, ap.10, cod poştal 600283, jud. Bacău, CUI RO16624809, J04/184/2003
3.2.Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditori: listă anexă.
5.Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. sediul: Mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iaşi, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0120, tel./fax: 0232-243.864, 0232-212.231, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu.
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Kristo SRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Decebal, nr.5, bl.5, sc.A, ap.10, cod poştal 600283, jud. Bacău, CUI RO16624809, J04/184/2003, conform Sentinţei nr.383/22.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr.6895/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi următoarele din Legea 85/2006, coroborate cu art.33 alin.(4) sau alin (6) art.35 şi art.28 din acelaşi act normativ, notifică:
1.Deschiderea procedurii insolvenţei şi ridicarea dreptului de administrare împotriva debitorului SC Kristo SRL, prin Sentinţa nr.383/22.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr.6895/110/2009. Creditorii debitorului SC Kristo SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru depunerea creanţelor asupra averii debitorului este 21 mai 2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 18 iunie 2010. Termenul limită pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor la 16 iulie 2010. Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul procesual ales din mun. Bacău, str. 22 Decembrie, nr.36, bl. 36, sc. D, ap.2, jud. Bacău: data: 23 iunie 2010, ora 12.00, având ca ordine de zi:
1. Prezentarea situaţiei debitorului de către administratorul judiciar;
2. Desemnarea Comitetului Creditorilor şi a Preşedintelui Comitetului creditorilor;
3. Confirmarea administratorului judiciar desemnat de Judecătorul sindic;
3. Stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar;
5. Punerea în discuţie a eventualelor propuneri de reorganizare a activităţii debitoarei pe bază de plan;
6.Supunerea spre aprobare (dacă este cazul) a raportului administratorului judiciar prin care se propune intrarea în faliment a debitorului;
7. Aprobarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului, întocmit de administratorul judiciar.
Comitetul creditorilor: nu este desemnat.
Lista anexă:
1.  A.V.A.S. Bucureşti Mun. Bucureşti, str. Promoroacă, nr.9-11, Sector 1
2.  A.F.P. Bacău Mun. Bacău, str. 9 Mai, nr.33, jud. Bacău
3.  I.T.M. Bacău Mun. Bacău, str. Ioniţa Sandu Sturza, nr.63A, Jud. Bacău
4.  Primăria Bacău Mun. Bacău, jud. Bacău
5.  Banca Comerciala Romana – Sucursala Carei Loc. Carei, str. Dr. Stefan Vonhaz, nr.2, jud. Satu Mare.
Bacăudatoriidebitorifirme falimentareinsolventaprocese juridice
Comentarii (0)
Adaugă comentariu