KUADRA INDUSTRIE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 16036760
Data publicării în BPI: 23 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 25.11.2014
1.Date privind dosarul: nr. dosar 21043/3/2013, Tribunal Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, Judecător sindic: Scutelnicu Oana

2.Arhiva/registratura instanţei: Bucuresti, bd. Unirii nr. 37, sect. 3, tel. 021 408.36.00; 408.37.00; programul arhivei/registraturii instanţei: 0900 – 1400

3.Debitor: KUADRA INDUSTRIE SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite ORC J40/293/2004, CUI 16036760, cu sediul în Bucuresti, sos. Pipera nr. 48, Cladire Fabrica Ferestre, et. 1, ap. Camera 1, sector 2.

4.Creditori: DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 2 – Bucuresti, bd. Garii Obor nr. 10, sector 2; SC RENNER ITALIA SPA – sediu procesual alea: Bucuresti, str. Alexandru Vlahuta nr. 2, bl. M50, sc. 1, ap. 25, et. 8, sector 3; SC PINUM DOORS&WINDOWS SRL – Bucuresti, sos. Pipera nr. 48, Pavilion Administrativ, et. 2, camera 19, sector 2; SC NUSCO IMOBILIARA SRL – Bucuresti, sos. Pipera nr. 42 sector 2; SC NUSCO TRADE SRL – Bucuresti, sos. Pipera nr. 48, sector 2.

5.Lichidator judiciar: INTERCOM MANAGEMENT SPRL, nr. inreg în Registrul societatilor profesionale UNPIR: RSP 0345; CIF 24119816, sediul social: Bucuresti, str. Virtutii nr. 17, bl. G3, sc. 1, ap. 45, sector 6, Tel 0723 296 143,Fax 031 814 61 74, Fix 031 107 48 11, E-mail office@inspec.ro, reprezentant lichidator judiciar persoană juridică av. Laurentiu Constantin Tudose.

6.Subscrisa: INTERCOM MANAGEMENT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului KUADRA INDUSTRIE SRL, conform Sentintei Civile nr. 8225 din data de 10.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 21043/3/2013, în temeiul art. 7, raportat la art. 108, coroborat cu art. 14, art. 28, art. 35, art. 61, art. 62 si art. 107 din Legea 85/2006, notifică:

7. Intrarea debitorului KUADRA INDUSTRIE SRL în procedura de faliment conform Sentintei Civile nr. 8225 din data de 10.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia  a VII-a Civila, în dosarul nr. 21043/3/2013.

7.1. Debitorul KUADRA INDUSTRIE SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului KUADRA INDUSTRIE SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în urmatoarele conditii:

7.2.1. Termenul limita pentru depunerea creantelor în vederea intocmirii tabelului suplimentar – 25.11.2014; Nedepunerea declaratiilor de creanta în termenul de mai sus atrage sanctiunea prevazuta de art.76. din Legea 85/2006.

7.2.2.Termenul limita de verificare a creantelor, de intocmire, de afisare si comunicare a tabelului suplimentar de creante – 29.12.2014;

7.2.3. Termenul limita de depunere la tribunal a contestatiilor – 19.01.2015;

7.2.4. Termenul limita de intocmire a tabelului definitiv consolidat – 29.01.2015;

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „declaratia de creanta” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea 85/2006.

Declaratia de creanta va fi însoţită de documentele justificative, actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate, dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei care va fi depusa la dosar sau transmisa prin postă pe adresa instanţei si la adresa lichidatorului judiciar. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la Arhiva Tribunalului.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea 85/2006).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata