LA SERENISSIMA VENETA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment prin procedura simplificată

CUI: 18488380
Data publicării în BPI: 23 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 22.12.2014
Vă comunicăm prin prezenta că prin Incheierea civilă nr. 313 din data de 08.10.2014 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul 4393/108/2014 aflat pe rolul Tribunalului Arad s-a deschis procedura falimentului prevăzută de Legea 85/2014 împotriva debitoarei SC La Serenissima Veneta SRL cu sediul în Socodor, FN, jud. Arad, CUI 18488380, J02/481/2006, EXPERT SPRL Arad fiind numită în cauză în calitate de lichidator judiciar. În aceste condiţii, în calitatea dvs. de creditor al debitoarei, vă învederăm următoarele:

a) termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 71 alin. (1), este de 10 zile de la data primirii notificarii;

b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, este 22.12.2014;

Cererea de creanţă va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum si menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii. La cerere se anexează documente justificative ale creanţei si ale actelor de constituire de garanţii, care se depun odata cu cererea, pana cel mai tarziu la termenul fixat pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor.

Cererile de creanţă vor fi depuse sau transmise prin postă în 2 exemplare la Tribunalul Arad, Secţia Civilă II, str. Gral. Vasile Milea, nr. 2 – 4, Arad, cod postal 310131, jud. Arad, cu menţiunea: Cerere creanţe debitor SC La Serenissima Veneta SRL – dosar 4393/108/2014″ si un exemplar la sediul lichidatorului judiciar, în Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5.

c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire si publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, este 12.01.2015;

d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, este 11.02.2014

Toate cererile depuse în procedura insolvenţei se timbreaza cu 200 lei, taxe care se plateste la Primaria localitatii unde este sediul fiecarui creditor al debitoarei.

În temeiul art. 47 si 100 alin. 1, lit. e) din legea 85/2014 lichidatorul judiciar convoacă adunarea creditorilor societăţii pentru data de 19.01.2015 ora 1400 la sediul EXPERT SPRL, din Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, cu urmǎtoarea ordine de zi: Alegerea comitetului creditorilor; Analiza situaţiei actuale a debitoarei; Confirmarea si stabilirea retribuţiei lichidatorului judiciar; Diverse. Pentru orice informaţii suplimentare vă solicităm să vă adresati lichidatorului judiciar EXPERT SPRL Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, jud. Arad, tel. 0257259740, fax 0257259124.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata