LAMAR TRUST SRL – notificare privind intrarea in faliment

CUI: 14578005
Data publicării în BPI: 03 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 15.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 35729/3/2014, Tribunal Bucuresti, Sectia a-VII-a Civila, Judecător sindic:

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: B-dul Unirii, nr. 37, sect.3: 9:30 – 14:00

3.Debitor: SC LAMAR TRUST SRL ; Cod unic inregistrare RO 14578005. Domiciliul social: Localitatea, Bucuresti, str. Barlea, nr.2B, sector 5, Număr de ordine în registrul comerţului J40/3045/2002

4.Creditor: insolventa a fost ceruta de debitor;

5. Lichidator judiciar: CII GOATA SERBAN VIOREL, sediul social:Bucuresti, str. Mihail Sebastian, nr. 27, Bl. S10, sc.2, et. 2, ap. 45, Sect. 5, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0515, act de identitate CI seria RT nr. 579813, eliberat de SPCEP, biroul nr. 2, la data de 21.07.2008, CNP 1540707400077, Tel: 0722 384 765. E-mail serbangoata @ yahoo.com;

6.Subsemnatul: CII GOATA SERBAN VIOREL, sediul social: Bucuresti, str. Mihail Sebastian, nr. 27, Bl. S10, sc.2, et. 2, ap. 45, Sect. 5, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0515, în calitate de lichidator judiciar al debitorului, SC LAMAR TRUST SRL ,conform incheierii de sedinta din data de 30 octombrie 2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Sectia a-VIIa, Civila în dosarul 35729/3/2014 în temeiul art. 145 alin. (1), pct.A lit.a, art.66 alin.1 si art.71 alin.1, din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85 din 2014 Notifică

7. Intrarea în faliment prin procedura simplificata, a debitorului SC LAMAR TRUST SRL prin incheierea de sedinta din data de 10 octombrie 2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Sectia a – VII – a Civila, în dosarul 25598/3/2014;

7.1. Debitorul SC LAMAR TRUST SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 (1) din Noul Cod al insolvenţei Legea nr. 85/2014:

7.2. Creditorii debitorului SC LAMAR TRUST SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creanţelor nascute în cursul procedurii este 15.12.2014;

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor mentionate la, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26.12.2014;
Data sedintei Adunarii Generale a Creditorilor: 8.01.2015
Termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat 21.01.2015;

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor Legii privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul definitiv consolidat va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă, la adresa CII Goata Serban Viorel, Bucuresti, str. Mihail Sebastian, nr. 27, Bl. S10, sc.2, et. 2, ap. 45, Sect. 5

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). Anexa creditorii SC Lamar Trust SRL
1. Administratia Finantelor Publice Sertor 5, Bucuresti, Calea 13 septembrie nr. 226.
2. Diresctia Generala Taxe si Impozite Locale, Bucuresti, B-dul Natiunile Unite nr. 3 – 5, sector 5.
3. I.T.M. Bucuresti, Bucuresti, Strada Radu Voda nr. 26-26A, sector 4
4. Laurentiu Constantin, Bucuresti, Strada Barlea, nr. 2B, sector 5

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata