LAV COMPANY BRIKO SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 24574701
Data publicării în BPI: 31 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 13.11.2014

Dosar nr. 2183/114/2014; Tribunalul Buzău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal; Judecător sindic: Ioana Ghiuru Arhiva instanţei: Buzău, Bd. N. Bălcescu, nr. 8. Tel: 0238/726097. Program:zilnic: 9.30 – 13.00. Creditori: AJFP Buzău. Debitor: SC Lav Company Briko SRL cu sediul în Rm. Sărat, str. Bălăceanu, nr. 16, judeţul Buzău, înmatriculată la ORC Buzău sub nr J10/1372/2008, având CIF 24574701.

Lichidator judiciar: ec. Plesu Tamara, practician în insolvenţă, Cod de identificare fiscală: 24030750. sediu: Buzău, str. Horticolei nr. 37, jud. Buzău; Tel 0723.534053; mail: tamaraplesu@yahoo.ro.

Subsemnata Plesu Tamara, în calitate de practician în insolvenţă desemnat lichidator judiciar al S.C Lav Company Briko SRL, împotriva căreia s-a deschis procedura generală a insolvenţei prin Sentinţa nr. 1021 din sedinţa publică din data de 02.10.2014, pronunţată de Tribunalul Buzău în dosar 2183/114/2014, în temeiul art. 71 alin. (2) coroborat cu art. 99 si art. 100 alin.(1) si următoarele din Legea 85/2014, notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei a debitorului S.C Lav Company Briko SRL prin Sentinţa nr. 1021 din sedinţa publică din data de 02.10.2014, pronunţată de Tribunalul Buzău în dosar 2183/114/2014.

Debitorul SC Lav Company Briko SRL, are obligaţia ca deîndată să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.1 din Legea 85/2014.Creditorii S.C Lav Company Briko SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: termen limită pentru înregistrarea cererilor de creanţe este: 13.11.2014; termen pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar este 20.11.2014; termen pentru soluţionare contestaţii 7 zile de la publicarea Tabelului Preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor 04.12.2014.

Se convoacă Adunarea creditorilor la data de 11.12.2014 ora 13,00 la sediul lichidatorului judiciar. Pentru înscrierea la masa credală creditorii vor completa si transmite la Tribunalul Buzău cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar, însoţită de documentele justificative ale creanţei.

Cererea va fi depusă la dosar sau transmisă prin postă, pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, exemplarul pentru lichidatorul judiciar putând fi comunicat direct acestuia prin postă. Înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare si extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 85/2014). Termen de fond: 19.11.2014.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata