LEMN PRODUCTION SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17229662
Data emiterii: 30.04.2010
Data publicării în BPI: 10.05.2010

1. Date privind dosarul: nr.dosar: 3128/103/2008, Tribunalul Neamţ, Judecător-sindic Cătălin Serghei, 2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Piatra Neamţ, b-dul Republicii, nr.16, jud. Neamţ, număr de telefon: 0233- 212.294, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 09.00-13.00,
3.1. Debitor: SC Lemn Production SRL Piatra Neamţ, cu sediul în Mun. Piatra Neamţ, str. Orhei, bl. V2, sc.C, ap. 22, jud. Neamţ, C.U.I. RO17229662, nr.de înreg. O.R.C. J27/305/2005,
3.2. Administrator special: Nu este desemnat,
4.    Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: mun. Iaşi, Bd. Dimitrie Cantemir, nr.7, jud. Iaşi, nr.de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel/fax: 0232-243.864, e-mail: iasi@insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, practician în insolvenţă Mititelu Corneliu.
5.    Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Lemn Production SRL Piatra Neamţ, cu sediul în Mun. Piatra Neamţ, str. Orhei, bl. V2, sc.C, ap. 22, jud. Neamţ, C.U.I. RO17229662, nr.de înreg. O.R.C. J27/305/2005, conform Sentinţei comerciale nr.298/F din data de 30 martie 2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr.3128/103/2008, în temeiul prevederilor art.61 alin.(1) şi alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
6.0. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva SC Lemn Production SRL Piatra Neamţ, prin Sentinţa comercială nr.298/F din data de 30 martie 2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr.3128/103/2008.
6.1. Debitorul SC Lemn Production SRL Piatra Neamţ are obligaţia ca în termen de 10 zile de la data pronunţării sentinţei de deschidere a procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC Lemn Production SRL Piatra Neamţ trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 25 mai 2010. În temeiul art.76 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 6.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 11 iunie 2010.
Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii este 29 iunie 2010.
Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv este 07 iulie 2010.
7.    Se notifică: faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: Adresa: mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru Lăpuşneanu, nr.2, C.P. 610089, jud. Neamţ, data: 16 iunie 2010, ora: 12.00, având ca ordine de zi: Prezentarea situaţiei debitorului de către administratorul judiciar; Punerea în discuţie a confirmării administratorului judiciar, desemnat de judecătorul sindic, precum şi stabilirea retribuţiei acestuia; Desemnarea comitetului creditorilor debitoarei, precum şi a preşedintelui acestuia; Supunerea spre aprobare a raportului administratorului judiciar cu privire la cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului.
8.    Comitetul creditorilor: nu este desemnat, Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata