LICRIS TRANS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 6365448
Data publicării în BPI: 10 octombrie 2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 41146/3/2013, Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă

2.Arhiva/registratura instanţei: Bucuresti, Bdul. Unirii nr. 37, Sectorul 3, Telefon: 021 4083600, program arhiva/registratura 9:30- 14:00

3.Debitor: SC Licris Trans SRL, cu sediul social în Bucuresti, str. Husi nr. 11, Bl. 36, sc.1, et. 3, ap. 9, Sectorul 4, identificată prin Numărul de ordine în Registrul Comerţului J40/19380/1994 si Codul unic de înregistrare 6365448

4.Creditori: Administraţia Fondului pentru Mediu, DSVSA Ilfov, ANAF, Motoractive IFN, Caciulan Victor

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Silviu Nedelcu, cu sediul profesional în Bucuresti, str. Vasile Lucaci nr. 100, Sectorul 3, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO I 3007, Tel. 0788102338, Fax 0318158903, E-mail [email protected]

6. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Silviu Nedelcu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Licris Trans SRL, conform hotărârii pronunţate la data de 06.06.2014 de către Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă în Dosarul nr. 41146/3/2013, în temeiul Art. 61, alin. 1 si Art. 62 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Deschiderea falimentului prin procedura generală prevăzută de Legea nr. 85/2006 împotriva SC Licris Trans SRL, prin hotărârea pronunţată la data de 06.06.2014 de către Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă în Dosarul nr. 41146/3/2013, precum si ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea acesteia

7.1. Creditorii debitorului SC Licris Trans SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia în condiţiile Art. 108, alin. 3 din Legea nr. 85/2006, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor născute în timpul procedurii.

7.2. Următorul termen de procedură este fixat de Tribunalul Bucuresti la data de 31.10.2014

7.3. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului

Informaţii suplimentare

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor Art. 108, raportate la cele ale Art. 65, alin. 1 din Legea nr. 85/2006

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă sau fax.

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă.

Restricţii pentru creditori; De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, conform prevederilor Art. 36 din Legea nr. 85/2006

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata