LIVAROM PREST SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 11860728
Data publicării în BPI: 17 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 30.10.2014
1.Date privind dosarul: Număr dosar 10404/118/2012, Tribunalul Constanta, Secţia a II-a Civilă

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Traian, nr. 31, Constanta, Jud. Constanta
Număr de telefon 0241-551345, 545561, 606597, 606591, 606572, 606598; programul arhivei 8,30-12,30

3.Debitor: LIVAROM PREST S.R.L, Cod de identificare fiscală: 11860728; sediul social: Constanta, str. Dimitrie Anghel, nr. 46-48, jud. Constanta, Număr de ordine la Registrul Comertului J13/1296/1999

4. Lichidator judiciar: MG ACTIV INSOVENCY SPRL Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 20, et. 1, Constanta, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: Atestat 2A0329, Tel/Fax: 614940/508037, E-mail: [email protected], [email protected];

5.Subscrisa: MG ACTIV INSOVENCY SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului LIVAROM PREST S.R.L conform Sentintei civile nr. 2378/15.09.2014, pronunţată de Tribunalul Constanta, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 10404/118/2012, în temeiul art. 109 din legea 85/2006 privind procedura insolventei, notifică:

6. Intrarea debitorului în procedura generala de faliment

6.1. Debitorul LIVAROM PREST S.R.L are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului LIVAROM PREST S.R.L, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului in perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare si pana la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor nascute dupa data deschiderii procedurii este 30.10.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 28.11.2014. Termen pentru depunerea contestaţiilor: 18.12.2014

Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 29.12.2014. Termenul de judecata este 15.12.2014.

7. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata