LOKAL IMOBIL SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

CUI: 13830766
Data emiterii: 14.04.2010
Data publicării în BPI: 29.04.2010

1. Date privind dosarul: număr dosar 1898/99/2010 (nr. vechi: 134/2010), Tribunal Iaşi, Judecător sindic d-nul Alexandru Miţică.
2.Adresa: Iaşi, str. Nicolae Gane nr. 20A, jud. Iaşi, Număr de telefon 0232-215160 programul arhivei/registraturii instanţei 900 – 1300.
2.    Debitor: SC Lokal Imobil SRL, cu sediul în mun. Iaşi, str. Cerna, nr. 11, bl. R10, sc. A, et. 1, ap. 2, jud. Iaşi, CUI: 13830766, J22/383/2001.
4.. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Peşte Petronela Simona, cu sediul în mun. Iaşi, str. Sucidava, nr. 6,bl. R5, sc. C, et. 2, apt. 10, jud. Iaşi, CIF 25175547, Atestat UNPIR 1B2434, tel./fax 0232/453546, e-mail simonapeste@yahoo.com.
5. Cabinet Individual de Insolvenţă Peşte Petronela Simona, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Lokal Imobil SRL potrivit Încheierii nr. 173/24.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Judecător sindic, în dosarul nr. 1898/99/2010 (nr. în format vechi vechi: 134/2010), în temeiul art.107 şi art.109 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi intrarea în faliment a debitorului SC Lokal Imobil SRL, prin Încheierea nr. 173/24.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Judecător sindic, în dosarul nr. 1898/99/2010 (nr. în format vechi: 134/2010).
6.1. Debitorul SC Lokal Imobil SRL are obligaţia ca până la data de 24.04.2010 să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC Lokal Imobil SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor a fost fixat la data de 24.05.2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor a fost fixat la data de 07.06.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar a fost fixat la data de 14.06.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor a fost fixat la da de 23.06.2010, ora 11.00.
Data primei şedinţe a adunării creditorilor a fost fixată la 02.07.2010, ora 11.00, la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător sindic, str. N. Gane, nr. 20A, jud. Iaşi, cu următoarea ordine de zi: prezentarea stadiului procedurii simplificate de faliment, alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de către judecătorul sindic şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata