LOS ALTOS CONSTRUCTION SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 24236034
Data publicării în BPI: 16 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 31.10.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 38082/3/2013 Tribunalul Bucuresti Secţia a VII a Civila

2.Arhiva/registratura instanţei: bd Unirii, nr. 37, sector 3, Bucuresti

3.Debitor: SC LOS ALTOS CONSTRUCTION SRL, cu sediul în Bucuresti, sector 3, str. M. Ion Racoteanu, nr. 8, Cod de identificare fiscala RO24236034, nr de ordine în registrul comerţului J40/12835/2008.

4. Lichidator judiciar: POP SI ASOCIATII IPURL, cu sediul în Bucuresti, sector 2, str Popa Nan, nr. 6 Cod de identificare fiscală 26439264, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0428, Tel. 021.252.03.56, fax: 021.252.03.65, e-mail [email protected], Reprezentant Lichidator judiciar: POP MARIA

5. Subscrisa POP SI ASOCIATII IPURL, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului SC LOS ALTOS CONSTRUCTION SRL, conform sentintei civile din data de 07.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII a Civila, în dosarul nr. 38082/3/2013, în temeiul art. 108 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică

6. Trecerea la faliment prin procedura simplificata a debitorului SC LOS ALTOS CONSTRUCTION SRL prin sentinta civila din data de 07.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, secţia a VII a Civila, în dosarul nr. 38082/3/2013.

7. Debitorul SC LOS ALTOS CONSTRUCTION SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

8. Creditorii debitorului SC LOS ALTOS CONSTRUCTION SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor născute dupa data deschiderii procedurii insolvenţei în condiţiile următoare:

9. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor nascute în timpul procedurii, prevazute la art. 108 alin (3) din Legea insolventei, este de 31.10.2014.

În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

10. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii falimentului în forma simplificata:
– termen de intocmire a tabelui suplimentar de creante: 14.11.2014;
– termen de intocmire a tabelui definitiv consolidat: 28.11.2015;

11. Adunarea creditorilor:

Se notifică: faptul ca Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar POP SI ASOCIATII IPURL din Bucuresti, sector 2, str Popa Nan, nr. 6, et. 1, la data 07.11.2014, ora 15.00.

11. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul creanțelor va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat Lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru Lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata