LUCULUS SRL – notificare privind intrarea în procedura generală a insolvenţei

CUI: 4984146
Data publicării în BPI: 28 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 31.12.2014
Catre:

SC LUCULUS SRL
NEACSU MARIN
A.J.F.P. OLT
PRIMARIA SLATINA
I.T.M. OLT
A.A.A.S.
O.N.R.C.
O.R.C. OLT

1.1 Debitor: SC LUCULUS SRL, CUI: 4984146; J28/1252/1993; sediul social: str. Cazarmii, bl. 13, sc. A, ap. 5, Municipiul Slatina, jud. Olt;

1.2 Administrator special: nu avem.

2. Administrator judiciar: BEST INSOLVENCY SPRL, CF: 20876421, domiciliul: str. Radu Voda nr.1, bl. B8, sc.1, et.3, ap.13, sector 4, Bucuresti, numar de ordine în Tabloul Practicienilor în Insolventa: 0361, tel: 021/330.83.99, fax: 021/330.33.72, E-mail: office@bestinsolvency.ro, nume si prenume reprezentant administrator judiciar: Simion Gabriela.

3. Subscrisa, BEST INSOLVENCY SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC LUCULUS SRL conform sentintei nr. 626/17.11.2014 pronuntata de Tribunalul Olt – Sectia a II a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 2903/104/2014 în temeiul art. 3 coroborat cu art. 38 alin. 1 si art. 70 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, notifică:

4.1. Intrarea debitorului în procedura generala a insolventei, avand în vedere ca a fost admisa cererea formulata de creditoarea AJFP OLT în numele si pentru DGRFP CRAIOVA prin care s-a propus intrarea debitorului în procedura generala a insolvenţei conform sentintei nr. 626/17.11.2014 în dosarul mai sus mentionat.

4.2. Creditorii debitorului SC LUCULUS SRL, inclusiv cei care au inregistrat creante impotriva debitorului, trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare:

4.2.1. Termenul limita pentru depunerea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitorului – 31.12.2014;

4.2.2.Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor – 10.01.2015;

4.2.3. Termenul limita pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor – 31.01.2015;

4.2.4. Data sedintei adunarii creditorilor – 15.01.2015.

insolventaJ28/1252/1993LUCULUS SRLmasa credala
Comentarii (0)
Adaugă comentariu