LUISDAV SRL – notificarea începerii procedurii falimentului

CUI: 14153675
Data publicării în BPI: 22 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 03.11.2014
1.Date privind dosarul: număr dosar 7320/111/2013, Tribunal Bihor, Secţia Comercială, Judecător Sindic: Cristian Monenci.

2.Debitor: SC Luisdav SRL, cu sediul în loc. Sârbi, nr. 67, jud. Bihor, nr. O.R.C. J05/677/2001, C.U.I. 14153675.

3.Creditori: A.J.F.P. Bihor, SC Rozatti SRL, SC Vilky Serv SRL, SC Euromaster Tyre & Services România SA.

4.Lichidator judiciar provizoriu: Eurexpert IPURL, CUI RO17334110, sediu str. Narciselor, nr. 11, loc. Beius, jud. Bihor, Nr. Inreg RFO II -0162, tel/fax 0359/175824, e-mail [email protected], reprezentant lichidator judiciar Herlea Ioan.

5.Subscrisa Eurexpert IPURL în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SC Luisdav SRL, conform Sentinţei 6751/F/2014 din data de 17.09.2014 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia Comercială, în dosarul 7320/111/2013 în temeiul art. 108 alin. 1, din L.85/2006, notifică:

6.Începerea procedurii falimentului în temeiul art. 107 alin 1 lit. A – c din L. 85/2006, având în vedere faptul că, nici unul dintre subiectele de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare.

7.Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar suplimentar al creanţelor este 03.11.2014. In temeiul art. 76 din Legea
privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar suplimentar al creanţelor este 10.11.2014.

Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 17.11.2014.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata