LYOR & SIRI SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 8458179
Data emiterii: 15.04.2010
Data publicării în BPI: 11.05.2010

1.Nr. dosar: 8242/99/2009 (format vechi 557/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător sindic Dan Artenie.
2.Arhiva instanţei:Iaşi, str. N.Gane, nr. 20A, jud. Iaşi, tel 0232215160, programul instanţei: luni–vineri între orele 09–13.30.
3.Debitor: SC Lyor & Siri SRL, CUI 8458179, cu sediul social în Iaşi, str. Primăverii, nr. 2, ORC J22/748/1996. 4.Creditor: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, str. A. Panu nr. 26.
5.Lichidator judiciar: C.I.P.I. Nechifor Oana Maria, CIF 20109380, cu sediul social în Iaşi, şos. Nicolina, nr. 5, bl.928B, sc.D, ap.18, jud. Iaşi, tel.0744787274, e mail: nechiforoana@yahoo.com, reprezentat prin Nechifor Oana Maria. 6.Subscrisa C.I.P.I.Nechifor Oana Maria, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Lyor & Siri SRL, conform Sentinţei comerciale nr. 367/S/08.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 8242/99/2009 (557/2009), în temeiul art.107 alin.(1) şi 109 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitorul SC Lyor & Siri SRL şi intrarea în faliment a debitorului, dizolvarea societăţii debitoare, ridicarea acesteia a dreptului de administrare, conform sentinţei comerciale nr. 367/S/08.04.2010, pronunţată în dosarul menţionat mai sus, cu obligaţia debitorului de a preda gestiunea împreună cu actele prevăzute de art.28 alin (1) din Legea 85/2006 către lichidator, până în data de 19.04.2010.
7.1.Creditorii debitorului SC Lyor & Siri SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credala a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.1.1.Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 08.06.2010. 7.1.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 23.06.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 23.08.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţi la tabelul preliminar este 02.09.2010, ora 11.00. Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător sindic, din Iaşi, str. N. Gane, pe data de 10.09.2010, ora 11.00 având următoarea ordine de zi:alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui comitetului creditorilor, desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia. Pentru informaţii suplimentare va adresaţi lichidatorului judiciar. Cererea de înscriere a creantei în tabelul preliminar va fi însoţită de documente justificative.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata