M & G – COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

CUI: 6607886
Data emiterii: 15.04.2010
Data publicării în BPI: 29.04.2010

1.    Date privind dosarul: Număr dosar 1085/99/2010, (nr. vechi 71/2010), Tribunal Iaşi, Judecător-sindic d-nul Dan Artenie
2.    Adresa: Iaşi, str. Nicolae Gane nr.20A, jud. Iaşi, număr de telefon 0232-215160 programul arhivei/registraturii instanţei 900 – 1300.
3.Debitor: SC M & G – Com SRL cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr.58, jud. Iaşi, CUI: 6607886, J22/3037/1994.
4.. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de insolvenţă Peşte Petronela Simona, cu sediul în mun. Iaşi, str. Sucidava, nr.6,bl. R5, sc.C, et. 2, apt. 10, jud. Iaşi, CIF 25175547, Atestat UNPIR 1B2434, tel./fax 0232/453546, e-mail simonapeste@yahoo.com.
5.    Cabinet Individual de insolvenţă Peşte Petronela Simona în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC M & G – COM SRL potrivit Sentinţei civile nr.368/S/08.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Judecător-sindic, în dosarul nr.1085/99/2010 (nr. în format vechi vechi 71/2010), în temeiul art.107 şi art.109 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6.    Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi intrarea în faliment a debitorului SC M & G – Com SRL, prin Sentinţa civilă nr.368/S/08.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Judecător-sindic, în dosarul nr.1085/99/2010 (nr. în format vechi vechi: 71/2010).
6.1. Debitorul SC M & G – Com SRL are obligaţia ca până la data de 24.04.2010 să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC M & G – Com SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor a fost fixat la data de 08.06.2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor a fost fixat la data de 23.06.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar a fost fixat la data de 23.08.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor a fost fixat la da de 02.09.2010, ora 11.00. data primei şedinţe a adunării creditorilor a fost fixată la 10.09.2010, ora 10.00, la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător-sindic, str. N. Gane, nr.20A, jud. Iaşi, cu următoarea ordine de zi: prezentarea stadiului procedurii simplificate de faliment, alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de către judecătorul-sindic şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata