MACRO SERV SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului

CUI: 11714137
Data publicării în BPI: 02 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 26.12.2014

1.Date privind dosarul: 6122/99/2014, Tribunalul Iasi, Judecator sindic: Dan Artenie

2.Debitor: S.C. Macro Serv S.R.L., CUI 11714137, Sediul social:Incinta SC Comtom SA,Sat Tomesti, Comuna Tomesti, Judeţ Iasi, Număr de ordine în registrul comerţului J22/292/1999.

3.Lichidator judiciar: RomInsolv SPRL, Cod de identificare fiscală RO20791325, Sediul social: Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 223, etaj 3, Sector 3, înregistrat în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II 0122, Tel: 021.321.13.42, Fax: 021.539.49.28, Adresa web: www.rominsolv.ro, E-mail: [email protected], Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar: Cristian Teodosiu.

4.Subscrisa: Rominsolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Macro Serv S.R.L., conform hotărârea nr. 1884/2014 din data de 12.11.2014, pronunţată de Tribunalul Iasi, în dosarul nr. 6122/99/2014, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:

5.Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului S.C. Macro Serv S.R.L., prin hotărârea nr. 1884/2014 din data de data de S.C. Macro Serv S.R.L., pronunţată de Tribunalul Iasi, în dosarul nr. 6122/99/2014.

5.1.Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 zile de la notificare, iar termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăsi 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora.

5.2.În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului si dispune dizolvarea societăţii debitoare.

5.3.În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la Notificare privind deschiderea procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar.

5.4.Creditorii debitorului S.C. Macro Serv S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

5.4.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 26.12.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, respectiv întocmirea, afisarea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă este 05.01.2015.
Termenul pentru întocmirea, afisarea şi publicarea tabelului definitiv al creanţelor este 11.03.2015. Termenul de judecată este 11.03.2015.

6.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare generala a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar în data de 12.01.2015, ora 12, având ca ordine de zi:

1. prezentarea situaţiei debitorului şi a rapoartelor întocmite;
2. desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia;
3. confirmarea lichidatorului judiciar RomInsolv SPRL;
4. aprobarea onorariului lichidatorului judiciar RomInsolv SPRL,

7.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iasi pentru efectuarea menţiunii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata