MANAGEMENT & PRESS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17989315
Data emiterii: 15.04.2010
Data publicării în BPI: 23.04.2010

1.    Date privind dosarul: număr dosar 4933/40/2009. Tribunal Botoşani. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător sindic Pruteanu Lică.
2.    Arhiva instanţei: str. Maxim Gorki nr. 8, loc. Botoşani jud. Botoşani nr. tel. 0231/511739, programul arhivei instanţei 9-13.
3.1. Debitor: SC Management&Press SRL, CIF: 17989315, sediul: str. Săveni nr. 19 bl. D2 sc. C et. 3 ap. 14 jud. Botoşani; număr de ordine în registrul comerţului J07/612/2005
4.    Creditori:
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Botoşani – str. Piaţa Revoluţiei nr. 5 Botoşani,
Primăria Botoşani – str. Piaţa Revoluţiei nr. 1, Botoşani,
ITM Botoşani – str. Calea Naţională nr. 83A bis Botoşani.
5.    Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Bordianu Liliana, atestat 1B0223/2007, CIF 25877096; sediul social str. Griviţa nr. 1, bl. 14D, sc. D, ap. 24 Botoşani; sediul ales pentru corespondenţă str. Aprodu Purice nr. 5 Botoşani; tel./fax 0231/514228; 0744/533.310, e-mail: [email protected]
6.    Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Bordianu Liliana, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Management&Press SRL Botoşani, conform sentinţei comerciale nr. 291 din data de 08.04.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 4933/40/2009, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin.(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7. Deschiderea procedurii de faliment din perioada de observaţie împotriva debitorului SC Management&Press SRL Botoşani prin sentinţa comercială nr. 291 din data de 08.04.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 4933/40/2009.
7.2. Creditorii debitorului SC Management&Press SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii este 13.05.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 03.06.2010.
Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 10.06.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor născute în cursul procedurii este 17.06.2010.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 24.06.2010.
Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,50 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata