MEDIANEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17070779
Data emiterii: 04.03.2010
Data publicării în BPI: 5.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. 6179/86/2009, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Judecător-sindic Onofreiciuc Dranca Gheorghe.

2.Arhiva instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.62, tel. 0230/214948.

3.Debitor: SC Medianex SRL Vatra Dornei, CIF 17070779, J33/1331/2004, sediul social: str. Vatra Dornei, Aleea Dornelor, nr.16, bl.18, ap.2, jud. Suceava.

4.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă ec. Călin Ovidiu, cu sediul în str. Universităţii, nr.8A, sc.C, ap.5-6, jud. Suceava, nr.UNPIR 11684, tel/fax 0230/521529, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Călin Ovidiu.

5.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Ec. Călin Ovidiu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Medianex SRL Vatra Dornei, conf. sentinţei comerciale nr. 98/09.02.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosar nr. 6179/86/2009, în temeiul art.61 din Legea nr. 85/2006, notifică:

6. Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei SC Medianex SRL Vatra Dornei, prin sentinţa comercială nr. 98/09.02.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosarul nr. 6179/86/2009.

6.1. Debitorul are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

6.2. Termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în timpul procedurii este: 02.03.2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în timpul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 16.03.2010.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 23.03.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 30.03.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 02.04.2010

7.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Informaţii suplimentare: Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor supra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata