MENUCOM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 6462254
Data publicării în BPI: 28 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 02.11.2014

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3330/110/2012* Tribunalul Bacău – Secţia Civilă, Judecător sindic: Cătălin Nimineţ;

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, Bacău, tel. 0234525221 program arhiva/registratura instanţei, luni-vineri: 10-13;

3.Debitor: SC Menucom SRL, Moineşti, str. Zorilor, nr. I1, bl. I1, ap. 11, ORC J04/1748/1994, CUI 6462254;

4.Creditori: AFP Bacău, Primăria Moineşti, SC Hecomin SRL, ş.a.;

5.Lichidator judiciar: Insolvency Management SPRL, cu sediul în Bacău, str. Maramureş, nr. 30, cod de identificare fiscală 28145370, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 2A0532, tel./fax 0234525096, 0744647498, e-mail alexandru1957@clicknet.ro, conform Sentinţei nr. 815/22.09.2014, pronunţată indosarul nr. 3330/110/2012*,
aflat pe rolul Tribunalului Bacău, în temeiul art. 108 din Legea 85/2006, notifică:

7. Intrarea în faliment în procedură generală şi dizolvarea debitorului SC Menucom SRL.

7.1. Debitorul SC Menucom SRL, sub sancţiunea prevăzută de art. 44 din Legea 85/2006, are ca termen maxim 5 zile pentru predarea gestiunii averii către lichidatorul judiciar, să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile cerute şi apreciate ca necesare în activitatea sa, să predea toate actele financiar contabile împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate în perioada de observaţie precum şi lista cu numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data deschiderii falimentului cu indicarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale.

7.2. Creditorii debitorului SC Menucom SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în perioada de observaţie în condiţiile următoare :

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale – 02.11.2014.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
– termen de verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar – 02.12.2014;
– termen de depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar – 21.12.2014;
– termen de întocmirea tabelului definitiv consolidat – 31.12.2014.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str. Maramureş nr. 30 în data de 08.12.2014, ora 12,00 având ca ordine de zi:
– Aprobarea unui onorariu lunar de 2.000 lei şi 2% din valorificarea bunurilor;
– Stabilirea Comitetului creditorilor;
– Prezentarea rapoartelor de evaluare şi a regulamentului de vânzarea;
– Probleme diverse.

9. Intrarea în faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

10. Termen pentru continuarea procedurii 24.11.2014.

Informaţii suplimentare:

Cererile de înscriere a creanţelor şi documentele justificative care le însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata