MIC PETROCHIM INDUSTRIE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17216905
Data publicării în BPI: 15 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 27.10.2014
1. Date privind dosarul: nr. dosar 3295/104/2013, Tribunalul Olt, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător-sindic Nuţi Florentina Olt Mesină.

2.Arhiva/registratura instanţei: adresa str. Mânăstirii, nr. 2, Slatina, jud. Olt, tel: 0351403100.

3.Debitor: SC Mic Petrochim Industrie SRL cod de identificare fiscală 17216905, sediul social în comuna Găneasa, sat Dranovăţu, jud. Olt, număr de ordine în registrul comerţului J28/286/2006.

4.Creditori: Conform tabelului definitiv al creanţelor.

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, cod de identificare fiscală 20841164, cu sediul social în Drobeta Tr. Severin, str. Crisan, nr. 70, bl. Ml, sc. 3, ap. 5, jud. Mehedinţi, membră UNPIR, conform legitimaţiei nr. 1B1463, nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Grădinaru Valentina, tel 0740159966, 0252326868.

6. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, în calitate de lichidator judiciar ai debitorului SC Mic Petrochim Industrie SRL, conform SC nr. 492 din sedinţa publică din data de 29.09.2014, pronunţată de Tribunalul Olt, secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 3295/104/2013, în temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Deschiderea procedurii falimentului debitorului SC Mic Petrochim Industrie SRL, prin SC nr. 492 din data de 29.09.2014, pronunţată de Tribunalul Olt, secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 3295/104/2013.

7.1. Desemnează lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina cu sediul în Dr. Tr. Severin,str. Crisan, nr. 70, bl. M1, sc. 3, ap. 5, cod de identificare fiscală 20841164, număr matricol 1B1463.

7.2. Termenul limită pentru depunerea cererilor suplimentare de creanţă este 27.10.2014. În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei suplimentare până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.1. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 10.11.2014. Termenul limită pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 24.11.2014.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunalul Olt „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Olt. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei, achitată la Primăria Slatina.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei). Termen procedural: 24.11.2014.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata