MILEDAR SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15772823
Data emiterii: 28.04.2010
Data publicării în BPI: 11.05.2010

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 928/110, Anul: 2009, Tribunalul: Bacău, Secţia: Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător-sindic Gabriel Grancea.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr.4, mun. Bacău, jud. Bacău număr de telefon: 0234/514419, programul arhivei/registraturii instanţei: 1030 – 1300.
3.1. Debitoare: SC Miledar SRL Cod de identificare fiscală: 15772823, cu sediul social: Dărmăneşti, str. Alunului, nr.17, jud. Bacău, număr de ordine în registrul comerţului: J04/1198/2003.
4.Creditor: SC Legato S.R.L, cu sediul în mun. Galaţi, str. Arad, bloc PS 14A, parter jud. Galaţi.
5.Administrator judiciar: S.P.R.L. Profesional Tenarus Cod de identificare fiscală: RO 21168946, cu sediul social: B¬dul Republicii, nr.2, mun. Oneşti, jud. Bacău, număr de înscriere în R.S.P: 0280, tel./fax: 0234/310235, e-mail: icsm79@yahoo.com nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Apostu Ionuţ Cosmin. 6.Subscrisa: S.P.R.L. Profesional Tenarus, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Miledar S.R.L, conform Sentinţei civile nr.457 din data de 15.04.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr.928/110/2009 în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi următorii din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
6.    Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Miledar SRL prin Sentinţa civilă nr.457 din data de 15.04.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr.928/110/2009 7.1. Debitoarea SC Miledar SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitoarei SC Miledar SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 27.05.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitoarei.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.06.2010.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 15.06.2010.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 24.06.2010.
7.    Se notifică: faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din mun. Oneşti, B-dul Republicii, nr.2, jud. Bacău, data: 08.06.2010, ora: 1400, având ca ordine de zi: prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar în condiţiile art.59 şi 54 din lege, cu propunerea de continuare a perioadei de observaţie sau de trecere la faliment prin procedura simplificată; alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori în condiţiile art.16 al. 4 şi art.17 din lege; confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu de judecătorul sindic.
9. Comitetul creditorilor este compus provizoriu din SC Legato SRL
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata