MILLENIUM CENTER SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 13847164
Data emiterii: 15.02.2010
Data publicării în BPI: 21.05.2010

Dosar nr. 2272/99/2008, Tribunalul Iaşi, Secţia comercială, Judecător sindic, Judecător sindic: Miţică Alexandru. Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr. 20A, jud. Iaşi, program 0900-1300.
Debitor: SC Millenium Center SRL, CF 13847164, J22/399/2001, sediul în mun. Iaşi, str. Cuza-Vodă, nr. 1A, bloc 8, mezanin, birou 7, jud. Iaşi.
Administrator special: nu are.
Creditor: SC Elkotech România SA, Bucureşti şi SC International Transactions & Protections & Services SA, Bucureşti, Iaşi.
Lichidator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr. 23, jud. Vaslui, CF RO20657200. Membru UNPIR nr. RSP 0150, tel/fax: 0745630037, 0235470844, reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Lazăr Dumitru.
Subscrisa: LD Expert Grup IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Millenium Center SRL Iaşi conform sentinţei comerciale nr. 35/S/20.01.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia comercială, Judecător sindic, în dosarul nr. 2272/99/2008, în temeiul art. 109 alin. (1) din Lg. 85/2006, notifică:
Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC Millenium Center SRL Iaşi prin sentinţa comercială nr. 35/S/20.01.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia comercială, Judecător sindic, în dosarul nr. 2272/99/2008.
Debitorul SC Millenium Center SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) Lg. 85/2006.
Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei, pana la data de 05.03.2010, în caz contrar fiind decăzuţi, conform art. 109 alin.(4) Lg. 85/2006, din dreptul privind creanţele împotriva debitorului.
Termene limită: verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor – 20.03.2010; depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar – 21.03.2010; soluţionarea contestaţiilor şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor – 31.03.2010.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar”, cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) Lg. 85/2006, însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Acestea vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar. Exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de timbru judiciar.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 Lg. 85/2006).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata