MOB CONCEPT SRL – notificarea privind propunerea de intrare în faliment în procedura generală

CUI: 17372050
Data emiterii: 05.03.2010
Data publicării în BPI: 19.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 3340/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător – sindic Bărbieru Marcel Grigore;

Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare nr.4, judeţ Bacău; tel. 0234/514419, programul arhivei/registraturii instanţei: 10.30 – 13.30.

2. Debitor: SC Mob Concept SRL, având CIF, 17372050 sediul social în Bacău, str. Lalelelor, nr.1, bl.1, sc.A.et.1, apt.6, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/574/2005; tel./fax: – e-mail: -;

3.Administrator judiciar: Contexpert SPRL Bacău, având CIF RO20569559, sediul social în Bacău, str. Ioniţa Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269, judeţ Bacău, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 2A0012, tel./fax: 0234/518595, 0234/542222, e-mail: contexpert.bacau@gmail.com; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Cobzaru Radu;

4.Subscrisa Contexpert SPRL Bacău, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC.Mob Concept SRL Bacău, conform Sentinţei Civile nr.1084 din data de 08.10.2009, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 3340/110/2009, în temeiul dispoziţiilor prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

1.Raportul privind propunerea de intrare în procedura falimentului în procedura generală a debitorului SC Mob Concept SRL Bacău, ce a fost depus la grefa Tribunalului Bacău şi la registrul comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău şi a fost comunicat debitorului la data de 05.03.2010.

2.În cuprinsul Raportului s-a propus intrarea în faliment a debitorului SC Mob Concept SRL Bacău, în procedura generală în temeiul dispoziţiilor art.107 pct.(1), lit A, pct b), c) al Legii nr.85/2006.

3.Consultarea raportului privind propunerea de intrare în faliment a debitorului, se va face la sediul administratorului judiciar Contexpert SPRL Bacău, pe cheltuiala solicitantului.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata