MOISAN TRANSIMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 6868431
Data publicării în BPI: 06 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 02.12.2014

Date privind dosarul: 5354/112/2010, Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Secţia Comercială de Contencios Administrativ si Fiscal, judecător sindic Ilie Ursu.

Debitor: SC Moisan Transimpex SRL, cod de identificare fiscală RO 6868431, cu sediul în mun. Bistriţa, str. Libertăţii nr.81, jud. Bistriţa-Năsăud, număr de ordine în registrul comerţului J06/125/1994. Arhiva/registratura instanţei: adresa mun. Bistriţa, str. Alba Iulia nr.1; programul registraturii instanţei: zilnic orele 8-12. Lichidator judiciar: SCP Consult Management UV IPURL, cod de identificare fiscală 20822227, Bd Decebal, nr. 9, sc.
B, et.1, ap.27, jud. Bistriţa -Năsăud, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0172/31.12.2006, tel/fax 0263/212467, reprezentată de Ec. Urs Vasile.

Subscrisa SCP Consult Management UV IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Moisan Transimpex SRL, conform sentinţei civila nr. 1454/2014 din data de 17.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Secţia Comercială de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 5354/112/2010, în temeiul art. 61 si art. 62 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei notifică:

Deschiderea procedurii falimentului debitorului SC Moisan Transimpex SRL prin sentinţa civila nr. 1454/2014 din data de 17.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Secţia Comercială si Contencios Administrativ, în dosarul 5354/112/2010.

Creditorii debitorului SC Moisan Transimpex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile legii. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a crenţelor la data de 02.12.2014. În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei pâna la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţine împotriva debitorului.

Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la data de 31.12.2014. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la data de 20.01.2015 si pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de 30.01.2015.

Termen pentru continuarea procedurii 13.02.2015 Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud pentru efectuarea de menţiuni.

In vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă la adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul lichidator judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata