NADELA SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment

CUI: 16124862
Data publicării în BPI: 28 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 24.11.2014

1.Date privind dosarul: nr.2124/113/2014, Tribunalul Brăila, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, judecător sindic: Anamaria Chiroi.

2.Registratura instanţei: Calea Călărasilor, nr.47, Brăila.

3.Debitor: SC Nadela SRL, societate în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul în Brăila, str. Comunarzi, nr.23, bl.A32 bis, sc.2, ap.23, jud.Brăila, număr de ordine în Registrul Comerţului J09/117/2004 si CUI 16124862.

4.Lichidator judiciar: CAPI Anghel Emil Dan–Todică Constantin Eugen, cu adresa de corespondenţă în Brăila, sos. Buzăului, nr.1, nr.RFO I-2220, CUI RO 24227591, tel.:0722647061, fax:0239682800, e-mail: anghel.todica@gmail.com.

5.Subscrisa CAPI Anghel Emil Dan–Todică Constantin Eugen, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Nadela SRL în baza sentinţei nr.716 din data de 15.10.2014 pronunţată de Tribunalul Brăila, Secţia a II-a Civilă, de Contencios dministrativ si Fiscal, în dosarul nr.2124/113/2014, în temeiul art.108 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică

6.Deschiderea procedurii generale de faliment împotriva debitoarei SC Nadela SRL, cu sediul în Brăila, str. Comunarzi, r.23, bl.A32 bis, sc.2, ap.23, jud.Brăila, prin sentinţa nr.716 din data de 15.10.2014 pronunţată de Tribunalul Brăila, secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr.2124/113/2014.

6.1.Creditorii debitoarei SC Nadela SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii, în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii, este 24.11.2014; În temeiul art.76 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului;

Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar este 22.12.2014;

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 10.01.2015; Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la creanţele născute în cursul procedurii si pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 20.01.2015; Termenul de control:12.01.2015.

7.Deschiderea procedurii generale de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.

Restricţii pentru creditori:de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata