NARCOM INTERNATIONAL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 6513080
Data publicării în BPI: 22 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 07.11.2014
1. Date privind dosarul: nr. dosar 227/118/2013, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a civilă, judecător sindic Ioana Păunescu

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Traian, nr.31, localitatea Constanţa, judeţul Constanţa, Număr de telefon 0241/551345, Programul arhivei/registraturii instanţei: Luni-Vineri: 8.30-12.30;

3.Debitor: SC Narcom International SRL, CIF 6513080, sediu: Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, nr.140Bis, judeţul Constanţa, J13/4131/1994;
4.Creditori: D.G.F.P. Constanţa – Constanţa, Bd. I.G. Duca, nr.18; Bancpost SA – Bucureşti, Bd. D. Pompeiu, nr.6A, sector 2; Comuna Mihail Kogălniceanu – prin Primar – Mihail Kogălniceanu str. Tudor Vladimirescu, nr.42, judeţulConstanţa; SC Depaco SRL – Băicoi, str. Înfrăţirii, nr.76B, judeţul Prahova; SC Masterplast România SRL – Oradea, Șos. Borşului, nr.38F, judeţul Bihor; SC Nehemiah USA L.L.C. – 122 S. Michigan Avenue, Suite 1220, Chicago Illinois, S.U.A.; SC General Membrane SA – Buzău, str. Pogonele nr.18, judeţul Constanţa; SC Schiedel Sisteme de Coşuri SRL – Bod, str. Fabricii, nr.5, judeţul Braşov; SC Isomat România SRL – Bucureşti, str. Poteraşi, nr.5, sector 4; SC MTM Izolaţii & Construcţii SRL – Bucureşti, str. Matei Basarab, nr.90, Bl.118A, Sc.3, Ap.28, sector 3; SC Arcon SRL – Sf. Gheorghe, str. K. Cs. Sandor, nr.32, judeţul Covasna; SC G&G România SRL – Constanţa, str. Interioară 3

5.Lichidator judiciar: Piron Marian Cod de identificare fiscală 25075858, sediul social: Constanţa, B-dul Ferdinand, nr.46A, Bl.R4, Sc.A, Ap.8, judeţul Constanţa Tel. 0726.239381; Fax 0241.550339, e-mail pironmarian@gmail.com

6. Subsemnatul: Piron Marian, în calitate de lichidator judiciar al debitorului, conform sentinţei civile nr. 2562/23.09.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 227/118/2013, în temeiul art. 108 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică

7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Sentinţei civile nr. 2562/23.09.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 227/118/2013

7.1. Debitorul SC Narcom International SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Narcom International SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 07.11.2014. În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 08.12.2014. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 29.12.2014. Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 08.01.2015.

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Constanţa pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata