NELIASTAR IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 6972440
Data emiterii 14.05.2010
Data publicării în BPI: 28.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 2212/110/2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială, Judecător-sindic Gabriel Grancea. 2.Arhiva/registratura instanţei: mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.27, jud. Bacău, tel.0234/513678, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 09.00-13.00.
3.1.Debitor: SC Neliastar Impex SRL, cu sediul în Mun. Oneşti, Calea Mărăşeşti, nr.16, bl.16, sc.1, ap.24, jud. Bacău, CUI RO6972440, J4/71/1995.
3.2.Administrator special: d-nul Gaiţa I. Ioan, cu domiciliul: mun. Oneşti, Calea Mărăşeşti, nr.16, sc.C, ap.24, jud. Bacău, act de identitate tip CI seria XC nr.376899 emis de Pol. Oneşti, la data de 02.11.2004, CNP 1680518044438, data naşterii 18.05.1968, în mun. Oneşti, jud. Bacău.
4.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel/fax: 0232/243864, 0232/212231, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Mititelu Corneliu.
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Neliastar Impex SRL, cu sediul în Mun. Oneşti, Calea Mărăşeşti, nr.16, bl.16, sc.1, ap.24, jud. Bacău, CUI RO6972440, J4/71/1995, numită conform Sentinţei nr.469/16.04.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr.2212/110/2009, în temeiul art.109 alin.(1)şi 2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică: 5.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului şi ridicarea dreptului de administrare împotriva debitorului SC Neliastar Impex SRL, cu sediul în Mun. Oneşti, Calea Mărăşeşti, nr.16, bl.16, sc.1, ap.24, jud. Bacău, CUI RO6972440, J4/71/1995, prin Sentinţa nr.469 din data de 16 aprilie 2010 pronunţată de Tribunalul Bacău-Secţia Comercială, în dosar nr. 2212/110/2009.
6.Debitorul SC Neliastar Impex SRL are obligaţia ca ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să predea lichidatorului judiciar gestiunea societăţii împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii şi a listei creanţelor născute în cursul procedurii.
7.Creditorii debitorului SC Neliastar Impex SRL inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în termen de 10 zile de la data primirii prezentei notificări.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacau pentru efectuarea menţiunii.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata