NICO CONSTRUCT COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 22587616
Data emiterii 25.05.2010
Data publicării în BPI: 28.05.2010

1.    Date privind dosarul: nr.dos. 8385/99/2009 (format vechi 563/2009) Tribunal Iaşi, Judecător-sindic Brînduşa Grădinaru.
2.    Adresa: Iaşi, str. Nicolae Gane nr.20A, jud. Iaşi, tel.0232/215160, programul arhivei/registraturii instanţei 9.00-13.00. 3.Debitor: SC Nico Construct Com SRL cu sediul în sat Vişan, com. Bârnova, jud. Iaşi, CUI 22587616, J22/2920/2007. 4.Creditor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice a jud. Iaşi, str. A. Panu, nr.26, jud. Iaşi.
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de insolvenţă Peşte Petronela Simona, cu sediul în mun. Iaşi, str. Sucidava, nr.6, bl. R5, sc.C, et.2, ap.10, jud. Iaşi, CIF 25175547, atestat UNPIR 1B2434, tel./fax 0232/453546, e-mail simonapeste@yahoo.com.
6. Cabinet Individual de insolvenţă Peşte Petronela Simona în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Nico Construct Com SRL potrivit Sentinţei comerciale nr.480/S/04.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Judecător-sindic, în dosarul nr.8385/99/2009 (nr. vechi: 563/2009), în temeiul art.61 alin.1 şi/sau alin.2 şi art.62, alin.1 şi urm. din Legea 85/2006, coroborate cu art.33 alin.4 sau alin.6, art.35 şi art.28, alin.2 din acelaşi act normative, notifică:
7. Deschiderea procedurii de insolvenţă a debitorului SC Nico Construct Com SRL, prin Sentinţa comercială nr.480/S/04.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr.8385/99/2009 (nr. vechi 563/2009).
7.1. Debitorul SC Nico Construct Com SRL are obligaţia ca până la data de 04.06.2010 să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Nico Construct Com SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor a fost fixat la data de 05.07.2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor a fost fixat la data de 05.08.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar a fost fixat la data de 27.08.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii a fost fixat la da de 07.09.2010, ora 11.00 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 09.09.2010. data primei şedinţe a adunării creditorilor a fost fixată la 09.08.2010, ora 10.00, la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător-sindic, str. N.Gane, nr.20A, jud. Iaşi, cu următoarea ordine de zi: prezentarea stadiului procedurii, alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea administratorului judiciar desemnat de către judecătorul-sindic şi stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata