NITAROM IMPORT-EXPORT SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 15587222
Data emiterii: 29.04.2010
Data publicării în BPI: 21.05.2010

Dosar 1257/99/2009, (nr. vechi 67/2009), Tribunal Iaşi, Judecător sindic Miţică Alexandru.
Arhiva: str. N. Gane nr. 20A, Iaşi, jud. Iaşi, tel. 215160, programul: zilnic 9 – 12.
Debitor: SC Nitarom Import Export SRL, CUI 15587222, sediul social Iaşi, strada Aurel Vlaicu, nr. 27, parter, jud. Iaşi, J22/1267/2003.
Creditori:
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, str. N. Iorga nr. 10 C,
Graziano Domenico, cu domiciliul ales la av. Silviu Ciuruc, Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr. 4, bl.Peneş Curcanul, Aldo Ofifice Center-biroul 13.
Administrator judiciar: Acord IPURL Iaşi CIF 21079662, sediul social Iaşi, str. Decebal nr. 24, bl.B5, sc.A, et.2, ap.10; nr. ordine în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0246/2006, tel/fax 0232-230302, e-mail [email protected], reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Niţescu Dan Nistor.
Subscrisa Acord IPURL Iaşi, în calitate de administrator judiciar al SC Nitarom Import Export SRL Iaşi, conform sentinţei 387/S/14.04.2010 a Tribunalului Iaşi, Judecător sindic, dosar 1257/99/2009(nr. vechi 67/2009), în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (I)şi (2) din Legea insolvenţei, notifică:
Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Nitarom Import Export SRL. Debitorul SC Nitarom Import Export SRL are obligaţia ca în 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosar documentele prevăzute la art.28 alin.(I) din Legea insolvenţei. Creditorii SC Nitarom Import Export SRL trebuie să se înscrie la masa credală prin depunerea cererii de creanţă în condiţiile următoare:
Termenul pentru depunerea cererii de creanţă 14.06.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de creanţă în termen atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute.
Termenul pentru verificarea creanţelor, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar 14.07.2010, termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar 20.08.2010, termenul pentru soluţionarea eventualelor constestaţii la tabelul preliminar şi definitivarea tabelului creanţelor 01.09.2010, ora 11, termenul pentru ţinerea primei adunari a creditorilor 10.09.2010, orele 11.00.
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: pentru înscrierea la masa credală să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea art.65 alin(l) din Legea insolvenţei. Cererea se depune la dosar sau se transmite prin poştă, în dublu exemplar. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei de timbru de 120 lei şi de timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă acţiunile pentru realizarea creanţelor asupra debitorului. În temeiul art.14 şi următoarele din Legea insolvenţei se convoacă Adunarea Creditorilor SC Nitarom Import Export SRL. la sediul Tribunalului Iaşi din str. N. Gane nr. 20A, ora 11.00.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.
Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Ordinea de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar, avansarea de către creditori a sumelor de bani corespunzătoare derulării procedurii, conform art.131 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata