NOIL PRODPAN IMPEX SRL – notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă

CUI: 6697811
Data publicării în BPI: 31 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 08.12.2014

1. Număr dosar: 5352/62/2014. Tribunalul Brasov. Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal. Judecător sindic: Daniela Boricean

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: mun. Brasov, bd. 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Brasov

3. Debitor: SC Noil Prodpan Impex SRL, cod de identificare fiscală: 6697811, sediul social în: sat Feldioara, com. Feldioara, str. Brazilor, bl. 23, sc. B, et. P, ap. 2, jud. Brasov, număr de ordine în Registrul Comerţului: J08/1332/2013

4. Administrator judiciar: Top Expert SPRL, cod de identificare fiscală RO 20844993, înregistrat sub nr. RFO II 0170 Sediul social mun. Brasov, bd. Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, ap. 9, jud. Brasov, Tel: 0268/426310, Fax: 0268/471394, E – mail: [email protected] com. Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: asociaţi coordonatori: Brescan Marian si Nica Laurenţiu Cătălin

5. Subscrisa Top Expert SPRL Brasov, în calitatea de administrator judiciar al debitorului SC Noil Prodpan Impex SRL, conform încheierii nr. 2774/sind/22.10.2014 pronunţată de Tribunalul Brasov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 5352/62/2014, în temeiul art. 71, art. 99 si art. 100 din Legea nr. 85/2014, notifică:

6. Intrarea debitorului în procedura generală de insolvenţă având în vedere încheierea nr. 2774/sind/22.10.2014 din dosarul numărul 5352/62/2014.

6.1. Debitorul SC Noil Prodpan Impex SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea 85/2014.

6.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1 Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este: 08.12.2014.

6.2.2. Alte termene stabilite: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 15.12.2014.

Termenul pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este: 14.01.2015. Data primei sedinţe a adunării creditorilor: 18.12.2014, ora 12: 00, ce va avea ca ordine de zi:
1. confirmarea administratorului judiciar desemnat;
2. stabilirea onorariului cuvenit administratorului judiciar în cuantum de 2.000 lei/lună + TVA si a onorariului de succes de 10% +TVA din sumele obţinute din valorificarea bunurilor,conform încheierii nr 2774/sind/22.10.2014;
3. desemnarea comitetului creditorilor.

Creditorii care au ponderea cea mai mare din categorie au posibilitatea de a se oferi voluntar să facă parte din Comitetul Creditorilor având în vedere dispoziţiile art. 50 alin.4 din Legea nr. 85/2014: „. acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, dintre cei deţinând creanţe ce beneficiază de cauze de preferinţă, creanţe bugetare si creanţe chirografare, cele mai mari în ordinea valorii si care se oferă voluntar, selecţia fiind efectuată prin întrunirea acestor criterii cumulative pe baza celui mai mare procentaj de vot din valoarea creanţelor prezente. Comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul – sindic”. Termenul de judecată: 14.01.2015.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata