ONIRO SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului

CUI: 1353523
Data publicării în BPI: 17 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 21.11.2014

1. Date privind dosarul: 274/105/2012 Tribunal Prahova Secţia Comercială si Contencios Administrativ Judecător sindic:Botnaru Irina Hermina

2.Arhiva/registratura instanţei: cu sediul în Ploiesti, Piaţa Victoriei nr.10, judeţul. Prahova, programul arhivei/registraturii instanţei 9.00-13.00.

3.Debitor: SC Oniro SRL Cod unic de înregistrare RO 1353523. sediul social în Ploiesti, str. C. D. Gherea, judeţul Prahova, Număr de ordine în registrul comerţului J29/714/1991

4.Creditori: Listă anexă

5.Lichidator judiciar: Revalactiv SPRL, Cod de identificare fiscală 15095661 cu sediul în Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud. Prahova, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0030 Tel 0344104525, fax 0344104524, E-mail: revalactiv@yahoo.com Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar: Ileana Cismaru si Ioana Oprescu

6.Subscrisa Revalactiv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Oniro SRL, conform sentinţei din 1171/08.10.2014 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 274/105/2012 în temeiul art. 107 alin. 1 lit. C din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Dispunerea începerii procedurii generale a falimentului

7.1. Debitorul SC Oniro SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Prin sentinţa nr. 1171 din 08.10.2014 se dispune ridicarea dreptului de administrare al administratorului debitoarei SC Oniro SRL.

7.2. Creditorii debitorului SC Oniro SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru depunerea cererilor privind creanţele născute în cursul procedurii: 21.11.2014.

În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 19.12.2014.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii: 05.01.2015.
Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii si pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 14.01.2015.

8.Deschiderea procedurii generale a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Listă anexă: AJFP Prahova, str. Aurel Vlaicu, nr.22, Ploiesti, jud. Prahova, Banca Transilvania Ploiesti, str. Văleni, nr.18, jud. Prahova, Stanciu Mihaela, Ploiesti, str. Enăchiţă Văcărescu, nr.17 A, bl.120 F, sc A, jud. Prahova, SPFL Ploiesti, Bdul Independenţei, nr. 12, Ploiesti, jud. Prahova, Toca Budeanu Iuliana, Ploieşti, str. Someş, nr. 3, bl.10G, sc.A, ap.7, jud. Prahova, SC Kartago Tours SRL, Cluj- Napoca, str. George Bacovia, nr.17A, ap. 1 şi 2, jud. Prahova, Luca Tatiana Monica, Ploiesti, str. Elena Doamna, nr.71-73, ap.3, jud. Prahova

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata