OVI – WESTEURO SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 9560842
Data emiterii: 26.02.2010
Data publicării în BPI: 8.03.2010

Date privind dosarul: nr.2262/86/2009, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Judecător-sindic: Onofreiciuc Dranca Gheorghe.

Adresa instanţei: str. Ştefan cel Mare nr.62 nr.telefon: 0230/214948.

3.Debitor: SC Ovi-Westeuro SRL, CUI 9560842, J33/353/1997, sediul social: Suceava b-dul George Enescu nr.34, bl. D 72, sc.B, et. 1, ap.5, jud.Suceava.

Administrator judiciar provizoriu: Cabinet Individual de Insolvenţă-ec.Călin Ovidiu, cu sediul în str. Universităţii nr.8A, sc.C, etajul I, ap. 5-6, jud. Suceava nr.UNPIR 11684, tel./fax 0330/113743, reprezentant administrator judiciar: Ec. Călin Ovidiu.

Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Ec. Călin Ovidiu, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei SC Ovi-Westeuro SRL, conf. Sentinţei Comerciale nr.111 din data de 16.02.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, secţia Comercială, în dosarul nr.2262/86/2009, în temeiul art.61 din Legea 85/2006, notifică:

Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei SC Ovi-Westeuro SRL, prin Sentinţa Comercială nr.111 din data de 16.02.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosarul 2262/86/2009.

6.1. Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.

6.2. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor este 16.03.2010. Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 30.03.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii este 13.04.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 20.04.2010.

7. Adunarea creditorilor va avea loc la data de 28.04.2010, ora 1000, la sediul lichidatorului judiciar.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: O.R.Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar; exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei de timbru în sumă de 39 lei şi un timbru judiciar de 0,30 lei. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata