PACK CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment

CUI: 18742703
Data publicării în BPI: 24 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 07.11.2014
1. Date privind dosarul: nr. dosar 7511/30/2011; Tribunal Timis, Secţia a II-a Civilă; j.s. Geta Balaban;

2.Arhiva/registratura instanţei: Timisoara, P-ţa Ţepes Vodă nr. 2, jud. Timis, Tel: 0256448044 Program 08.30-12.30

3.1. Debitor: SC Pack Construct SRL, CUI: 18742703, sediul: Timisoara, Calea Martirilor, nr. 115, ap. cam 6, jud. Timis; ORC J35/1815/2006;

3.2. Administrator special: Macavei Alexandru Ioan.

4.Creditor: conform listei anexe

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Jurescu Emilian, CIF 21016077, sediu: Timisoara, str. A. Seiller, nr. 3, ap. 3, jud. Timis, nr. înregistrare RFO I 2393, Tel: 0256/435157, e-mail: [email protected], Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Jurescu Emilian.

6.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Jurescu Emilian în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Pack Construct SRL, conform încheierii nr. 2128 din data de 11.09.2014 pronunţată de Tribunalul Timis, Secţia a II-a Civilă, în dos. 7511/30/2011, în temeiul în temeiul art. 108 alin (1) si art. 109 alin (1)si (2) din Legea privind procedura insolvenţei coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 si art. 28, alin.(2) din acelasi act normativ; notifică:

7. Intrarea debitorului în procedura generala de faliment prin pronunţarea încheierii nr. 2128 din data de 11.09.2014 pronunţată de Tribunalul Timis, Secţia a II-a Civilă, în dos. 7511/30/2011

7.1. Termenul maxim de la intrarea în faliment în cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidator, împreuna cu lista actelor si operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii menţionate la art. 46 alin. (2): 24.10.2014.

7.2. Creditorii debitorului SC Pack Construct SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii, în vederea întocmirii tabelului suplimentar: 07.11.2014.

În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, este 08.12.2014. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii 29.12.2014. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 08.01.2015.

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timis.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei si un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata