PALEA SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență

CUI: 13487642
Data emiterii: 26.04.2010
Data publicării în BPI: 11.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar: 486/86/2010, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Judecător – sindic Onofreiciuc Dranca.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.62, jud. Suceava, nr. de telefon: 0230/214948, int. 120. 3.Debitor: SC Palea SRL din Sadau, nr.519, com. Brodina, jud. Suceava, CUI: 13487642; J33/498/2000.
4.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL – sediu procesual ales Suceava, str. Mărăşeşti nr.14 bl.A3 sc.A ap.2 jud. Suceava, tel./fax: 0330-401589, e-mail: mrl_suceava@yahoo.com, RSP 0120, reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Mititelu Lenuta.
5.Subscrisa, management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL – punct de lucru Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Palea SRL din Sadau, nr.519, com. Brodina, jud. Suceava, CUI: 13487642; J33/498/2000 numită conform Sentintei nr.276/13.04.2010, pronuntată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială Contencios Administrativ şi Fiscală, în dosarul nr.486/86/2010, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6.Intrarea debitorului în procedura simplificata de insolvență în temeiul articolului nr.33 alin.(6) din Legea privind procedura insolvenţei, conform Sentinţei nr.276/13.04.2010 pronunţată în dosarul nr.486/86/2010.
6.1.Debitorul: SC Palea SRL- Sadau, are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitorului SC Palea SRL- Sadau trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este 25.05.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.
6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08.06.2010. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii este 15.06.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 22.06.2010.
6.3.Se notifică faptul că prima adunare a Creditorilor va avea loc Mun. Suceava, str. Mărăşeşti, nr.14, bl.A3, sc.A, ap.2, jud. Suceava, la data: 06.07.2010, ora 13.00, având ca ordine de zi:
A.Prezentarea situaţiei debitorului de către lichidatorul judiciar;
B.Desemnarea Comitetului Creditorilor şi a Preşedintelui Comitetului creditorilor;
C.Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de judecătorul sindic;
D.Stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar;
E.Aprobarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului, întocmit de administratorul judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata