PETROINVEST OIL SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 18432729
Data emiterii: 11.03.2010
Data publicării în BPI: 24.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 4420/99/2009, format vechi 324/2009, Tribunal Iaşi, Secţia Comercial-Faliment, Judecător-sindic Dan Artenie.

2.Debitor: SC Petroinvest Oil SRL, CUI 18432729, număr de ordine în registrul comerţului J22/497/2006, cu sediul în Iaşi, str. Prof. I. Simionescu 35, bl.S3, et.4, ap.2, jud. Iaşi.

3.Administrator judiciar: SCP. Casa de Insolventa Homoranu IPURL, CIF 20692097, cu sediul în str. Toma Cozma, nr.10, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0026, tel/fax 0232/277575, e-mail: [email protected], reprezentant Homoranu Gheorghe.

4.Subscrisa SCP. Casa de Insolvenţă Homoranu IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Petroinvest Oil SRL, conform sentinţei comerciale nr.153/S/11.02.2010, pronunţată de Secţia Comercial-Faliment, în dosarul nr.4420/99/2009 format vechi: 324/2009, în conformitate cu prevederile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:

5.Intrarea debitorului în procedura insolvenţei prin Sentinţa nr.153/S publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

5.1.Debitorul SC Petroinvest Oil SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la notificare să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

5.2.Creditorii debitorului SC Petroinvest Oil SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

5.3.Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă 12.04.2010; termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 27.04.2010; termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar la 03.05.2010; termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi definitivarea tabelului creanţelor la 13.05.2010. Şedinţa Adunării creditorilor va avea loc în data de 21.05.2010, ora 12 la sediul lichidatorului: Iaşi, str. Toma Cozma nr.10, Jud. Iaşi.

6. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata