PINTO FASHION SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 22690726
Data publicării în BPI: 27 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 19.12.2014

1. Date privind dosarul: Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, Dosar nr: 3266/103/2014, Termen 18.02.2015, Ora: 09.00, Complet: C2 F, Judecător-sindic: Ana Mângâţă;

2.Arhiva/ Registratura Instanţei: adresa: Piatra Neamţ, Bd. Republicii, nr. 16, Cod postal 610005, judeţul Neamţ, nr. de telefon: 0233 21 22 94, Programul arhivei/ registraturii instanţei: luni – joi: 08.00 – 12.00 si joi: 14.00 – 16.00;

3.Debitor: SC Pinto Fashion SRL, Cod de identificare fiscală: 22690726, sediul social: Piatra Neamţ, str. Dărmănesti, nr. 22, judeţul Neamţ, nr. ORC: J27/1462/2007;

4. Administrator judiciar provizoriu: CII Nicoară Maria-Cristina, Cod de identificare fiscală: 31280660, cu sediul în Piatra Neamţ, Bd. Decebal, nr. 57, bl. B3, sc. A, ap. 14, judeţul Neamţ, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO 1 B 3569, Telefon fix: 0333 802 864, Telefon mobil: 0743 515 719, Fax: 0233/ 21 99 82, adresă de email: ci_mariacristinanicoara@yahoo.com. Nume si prenume reprezentant administrator judiciar provizoriu persoană juridică: Nicoară Maria-Cristina.

5. Subscrisa CII Nicoară Maria-Cristina, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului SC Pinto Fashion SRL, conform Sentinţei civile nr. 533/F/19.11.2014, pronunţată de către Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal în Dosarul nr. 3266/ 103/2014, în temeiul art. 99 alin. (3) coroborat cu art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, notifică:

6.Intrarea debitorului SC Pinto Fashion SRL în procedura generală a insolvenţei, având în vedere faptul că: – a fost admisă cererea formulată de către creditoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ de deschidere a procedurii generale a insolvenţei asupra debitoarei.

6.1 Debitoarea SC Pinto Fashion SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

6.2. Creditorii debitoarei SC Pinto Fashion SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei, în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor este 19/12/2014. În temeiul art. 114 din Legea  privind procedurile de prevenire a insolvenţei si a insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/ creanţele deţinute împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin Sentinţa civilă nr. 533/ F/ 19.11.2014: 16.01.2015 – termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor; potrivit prevederilor art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului; 18.02.2015 – termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, pentru depunerea tabelului definitiv al creanţelor si termen pentru continuarea procedurii.

Informaţii supimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală, este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar provizoriu si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar provizoriu poate fi comunicat direct acestuia, prin postă.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea de creanţă va fi însoţită de dovada plăţii judiciare de timbru în sumă de 120 de lei si de un timbru judiciar de 0,3 lei.

7. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014).

8. Informaţii suplimentare:

Informaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic de la sediul administratorului judiciar provizoriu CII Nicoară Maria- Cristina, situat în Piatra Neamţ, Bd. Decebal, nr. 57, bl. B3, sc. A, ap. 14, et. 4, judeţul Neamţ, la numerele de telefon: 0333 802 864, la numărul de mobil: 0743 515 719, la numărul de fax: 0233/ 21 99 82 si la adresa de e-mail: ci_mariacristinanicoara@yahoo.com.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata