PRISERNA SRL –notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 15934224
Data emiterii: 04.03.2010
Data publicării în BPI: 8.03.2010

1. Date privind dosarul: nr.1295/86/2009, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Judecător-sindic: Onofreiciuc Dranca Gheorghe.

2.Arhiva/registratura instanţei: loc. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr.62, jud. Suceava.

3.Debitor: SC Priserna SRL, În insolvenţă/Insolvency/En procedure collective, sediul social: sat Demacuşa nr.325, com. Moldoviţa, jud. Suceava, CIF RO 15934224 nr.de înregistrare la O.R.C. J33/1076/2003.

4.Creditor: SC Cominter 2001 SRL, cu sediul în, str. Sergent Postolache Alexandru nr.4, Sector 6, Bucureşti.

5.Administrator judiciar: Solvens SPRL, sediul ales: loc. Suceava, str. Anastasie Crimca nr.1, bl. 1, sc.A, ap. 2, jud. Suceava nr.de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0149, CIF: RO 20657154, tel./fax 0230/525.420, mobil 0721/767960, 0744609310, www.lichidarijudiciare.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Apostul Dumitru.

6.Subscrisa Solvens SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Priserna SRL, desemnat prin Sentinţa nr.119 din data de 16.02.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, secţia comercială, în dosarul nr.1295/86/2009, în temeiul art.61, art.62 şi urm. din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:

Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Priserna SRL prin Sentinţa nr.119 din data de 16.02.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, secţia comercială, în dosarul nr.1295/86/2009.

7.1. Creditorii debitorului SC Priserna SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 16.03.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
În temeiul art.41, alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30.03.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 13.04.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 20.04.2010. Termen pentru continuarea procedurii 13.04.2010, ora 1200.

Se notifică: faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din loc. Suceava, str. Anastasie Crimca nr.1, bl. 1, sc.A, ap. 2, jud. Suceava, data: 28.04.2010, ora: 1000. Ordinea de zi: confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului acestuia; desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia.

1. Date privind dosarul: nr.1295/86/2009, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Judecător-sindic: Onofreiciuc Dranca Gheorghe.

2.Arhiva/registratura instanţei: loc. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr.62, jud. Suceava.

3.Debitor: SC Priserna SRL, În insolvenţă/Insolvency/En procedure collective, sediul social: sat Demacuşa nr.325, com. Moldoviţa, jud. Suceava, CIF RO 15934224 nr.de înregistrare la O.R.C. J33/1076/2003.

4.Creditor: SC Cominter 2001 SRL, cu sediul în, str. Sergent Postolache Alexandru nr.4, Sector 6, Bucureşti.

5.Administrator judiciar: Solvens SPRL, sediul ales: loc. Suceava, str. Anastasie Crimca nr.1, bl. 1, sc.A, ap. 2, jud. Suceava nr.de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0149, CIF: RO 20657154, tel./fax 0230/525.420, mobil 0721/767960, 0744609310, www.lichidarijudiciare.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Apostul Dumitru.

6.Subscrisa Solvens SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Priserna SRL, desemnat prin Sentinţa nr.119 din data de 16.02.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, secţia comercială, în dosarul nr.1295/86/2009, în temeiul art.61, art.62 şi urm. din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:

Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Priserna SRL prin Sentinţa nr.119 din data de 16.02.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, secţia comercială, în dosarul nr.1295/86/2009.

7.1. Creditorii debitorului SC Priserna SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 16.03.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
În temeiul art.41, alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30.03.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 13.04.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 20.04.2010. Termen pentru continuarea procedurii 13.04.2010, ora 1200.

Se notifică: faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din loc. Suceava, str. Anastasie Crimca nr.1, bl. 1, sc.A, ap. 2, jud. Suceava, data: 28.04.2010, ora: 1000. Ordinea de zi: confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului acestuia; desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata