PRO ON-YOU IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei

CUI: 16220673
Data emiterii: 26.04.2010
Data publicării în BPI: 06.05.2010

1. Date privind dosarul: nr. dosar 104/99/2010, (nr.vechi 11/2010), Tribunal Iaşi, Secţia Comercială, Judecător-sindic
2. SC Pro On-You Impex SRL, CUI 16220673, cu sediul social în Iaşi, şos.. Arcu nr.46, bl.Z8, sc.A, et.3, ap.7, jud. Iaşi, nr.R.C. J22/470/2004
3 Cabinet individual de insolvenţă Chelsău Anica, CUI 25754719, cu sediul social în Al. Rozelor nr.42, bl.K4, sc A, et.4, ap.19, Iaşi, jud. Iaşi, număr matricol 1B1380, tel/fax 0332-806977, în calitate de lichidator judiciar al SC Pro On-You Impex SRL, conform sentinţei comerciale nr.401/S/15.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea 85/2006, notifică:
7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Pro On–You Impex SRL, prin sentinţa comercială nr.401/S/15.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială.
7.1. Debitorul SC Pro On-You Impex SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Pro On-You Impex SRL trebuie să procedeze la depunerea cererii creanţelor. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, tabelului preliminar al creanţelor este 30.06.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 23.08.2010; Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 02.09.2010, ora 11. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 13.09.2010;
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la 10.09.2010, ora 11, adresa str. N.Gane nr.20A, Iaşi, jud. Iaşi, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar; propuneri concrete privind procedura şi premisele antrenării răspunderii personale a administratorului.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,5 lei De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata