PROECHIP CONSULT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 20202799
Data emiterii: 26.02.2010
Data publicării în BPI: 4.03.2010

Date privind dosarul: număr dosar 3680/89/2009, Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, Judecător sindic: Vasile Agafiţei. Arhiva/registratura instanţei: adresa în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui, număr de telefon: 0235311032.

Debitor: SC Proechip Consult SRL CIF 20202799, sediul social în loc. Huşi, str. Calea Basarabiei, nr.118, judeţul Vaslui, număr de ordine în registrul comerţului: J37/855/2006.

Creditor: AFP Huşi.

Lichidator judiciar: Solvens SPRL Vaslui nr.de înregistrare RSP 0149, nr.matricol 2A0274, sediul social în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 317, sc. B, parter, jud. Vaslui, fax: 0235324414, mobil: 0744/609310, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Apostul Dumitru.

Subscrisa: Solvens SPRL Vaslui în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Proechip Consult SRL, conform Sentinţei Civile nr.71/F/09.02.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul nr.3680/89/2009, în temeiul art.108 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.109, alin.(l) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ notifică:

Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: Prin Sentinţa civilă nr.71/F/09.02.2010 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate împotriva debitoarei SC Proechip Consult SRL.

Debitorul SC Proechip Consult SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Creditorii debitorului SC Proechip Consult SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 09.03.2010. În temeiul art.76 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţelor deţinute împotriva debitorului. Termenul limită pentru afişarea tabelului preliminar al creanţelor este de 24.03.2010.

Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea tabelului definitiv este 09.04.2010. Termenul pentru convocarea adunării generale a creditorilor este de 14.04.2010 ora 1200 la sediul lichidatorului judiciar, din Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 317, parter, jud. Vaslui, cu următoarea ordine de zi:
desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; confirmarea lichidatorului judiciar Solvens SPRL Vaslui şi onorariul acestuia. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui pentru efectuarea menţiunii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata