PROGER COMLAC SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 9439604
Data publicării în BPI: 11 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 12.12.2014

1. Date privind dosarul: Numar dosar nr. 6024/97/2014, Tribunal Hunedoara, Sectia a-II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal.

2. Arhiva/registratura instantei: Adresa – Str. 1 Decembrie 1918 nr. 35, Oras Deva, jud. Hunedoara; Tel: 0254/23.11.20, Fax: 0254/21.63.33, program arhiva/registratura luni-vineri 08.30- 13.00.

3. Debitor: S.C. PROGER COMLAC S.R.L. cu sediul social in sat Santandrei, oras Simeria, nr.1C, jud.Hunedoara,Numar de ordine in Registrul Comertului J20/408/1997, CUI 9439604.

4. Administrator judiciar: BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. FILIALA SIBIU, Sediul social: Sibiu, Str. Crisanei nr. 1, etaj 3, jud.Sibiu, Numar de inscriere in tabloul practicienilor in insolventa RFO II 0716, Cod de identificare fiscala 32676966, Tel: 0269/43.65.07, fax. 021- 319.94.77, E-mail [email protected] . Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoana juridica: Director Alexandru Chiorean.

5. Subscrisa BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.- FILIALA SIBIU, in calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. PROGER COMLAC S.R.L., conform Incheierii de sedinta nr.185/F/CC/2014 din data de 29.10.2014, pronuntata in Dosarul nr. 6024/97/2014, de Tribunalul Hunedoara, Sectia a-II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, în temeiul art. 5 pct. 4 coroborat cu art. 54 si art.53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, notifica:

6. Deschiderea Procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 impotriva S.C. PROGER COMLAC S.R.L., prin Incheierii de sedinta nr.185/F/CC/2014 din data de 29.10.2014, pronuntata in Dosarul nr. 6024/97/2014, de Tribunalul Hunedoara, Sectia a-II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal.

7. Creditorii pot formula opozitii la hotararea de deschidere a procedurii de insolventa in termen de 10 zile de la notificare.

8. Creditorii debitorului S.C. PROGER COMLAC S.R.L. trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creantei in conditiile urmatoare:

8.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creantei

Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este 12.12.2014.
In temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedura insolventei, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul mentionat atrage decaderea din drepturi privind creanta/creantele pe care le detineti impotriva debitorului.

8.2. Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii :
Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este 31.12.2014.. Contestatiile la tabelul preliminar se vor depune in conformitate cu art. 111 alin. (2) din Legea 85/2014.
Termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv al creantelor este 23.01.2015.

9. Prima sedinta a Adunarii creditorilor se va convoca de catre administratorul judiciar, convocarea urmand a fi efectuata in conformitate cu dispozitiile art.47 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014.

10. Deschiderea procedurii insolventei se notifica Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze si sa se transmita la tribunal „Cererea de inscriere a creantei in tabelul preliminar” cu respectarea dispozitiilor art. 104 alin (1) din Legea privind procedura insolventei.

Cererea de inscriere a creantei in tabelul preliminar va fi insotita de documentele justificative ale creantei si actele care atesta constituirea de garantii, in copii certificate.

Cererea de inscriere a creantei si documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, in dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a ramane la dosar, cu mentiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat in mod direct acestuia, prin posta.

Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Hunedoara, Sectia a-II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal. Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru in suma de 200 lei.

Restrictii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 alin.1 din Legea privind procedura insolventei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata