PROJECT 47 SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment prin procedura simplificată

CUI: 15590368
Data publicării în BPI: 16 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 24.11.2014
Subscrisa, HM EXPERT – I.P.U.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Col. Medic Stoenescu, nr.15, ap.1, sector 5, reprezentat prin practician în insolvenţă MIHAELA HAMZA, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC PROJECT 47 SRL, cu sediul social în comuna Somova, Mila Maritima nr.47, judeţul Tulcea, Număr de înregistrare în Registrul Comerţului J36/299/2003, Cod de identificare fiscală 15590368, desemnat prin Sentinta civila nr.1829/2014 din data de 10.10.2014 a Tribunalului Tulcea-Sectia civila, de contencios administrativ şi fiscal, pronunţată în dosarul nr. 1364/88/2011, notifica:

Intrarea în faliment a debitorului SC PROJECT 47 SRL, prin Sentinta civila nr. 1829/2014 din data de 10.10.2014 a Tribunalului Tulcea-Sectia civila, de contencios administrativ şi fiscal, pronunţată în dosarul nr.1364/88/2011, în temeiul art.107, alin. 1), lit.C din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei.

Prin aceeaşi sentinţă civila a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar HM EXPERT – I.P.U.R.L. cu sediul in Bucureşti, str. Dr. Col. Medic Stoenescu, nr.15, ap.1, sector 5.

Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor mentionate la art.108 alin.(2) din lege, în vederea intocmirii tabelului suplimentar 24.11.2014.

Termenul de verificare a creanţelor mentionate la art.108 alin.(3) din lege, de intocmire, afisare şi comunicare table suplimentar 22.12.2014.

Termenul de depunere la tribunal a contestatiilor la tabelul suplimentar de creante cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru definitivarea tabelului definitiv consolidat.
Termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat 16.01.2015.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal şi la lichidatorul judiciar HM EXPERT I.P.U.R.L. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei şi pe adresa lichidatorului judiciar HM EXPERT I.P.U.R.L.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata